Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Jeugdteam

Het Jeugdteam Oostzaan Wormerland biedt ondersteuning als het gaat om een gedrags- of emotioneel probleem, bij een verstandelijke beperking en/of ondersteuning bij de opvoeding, bij problemen rondom de omgang met kinderen na en tijdens een echtscheiding, bij vragen over pgb of bij ernstige opvoedproblemen.

Crisissituaties
Als er zorgen zijn over de veiligheid van een kind (bijvoorbeeld omdat je een vermoeden hebt van mishandeling), dan kun je hierover advies vragen of een melding doen bij het steunpunt Veilig Thuis. Veilig Thuis is 24 uur per dag bereikbaar op 0800-2000.

Familiegroepsplan

In de Jeugdwet is vastgelegd dat ouders/gezinnen de mogelijkheid krijgen om samen met familie, vrienden en anderen die tot de sociale omgeving van de jeugdige behoren een Familiegroepsplan op te stellen.

Hulp van een (externe) vertrouwenspersoon

Bent u niet tevreden over de manier van behandelen bij het jeugdteam? Komt u er niet uit met de geboden jeugdhulp of uw contactpersoon? Dan kunt u contact opnemen met Jeugdstem.

Over ons

Opgroeien gaat meestal vanzelf. Maar het kan af en toe ook lastig zijn of je hebt vragen. Over de ontwikkeling of gedrag van je kind. Het is normaal als je vragen hebt of zorgen. Praat erover.

Persoonsgebonden budget

De gemeente koopt jeugdhulp en ondersteuning in bij verschillende zorgaanbieders. Het pgb is een aanvulling op dit aanbod, om zo een passende ondersteuning te bieden voor iedereen met een hulpvraag.

Specialistische jeugdhulp

Soms is het nodig om verder te kijken dan hulp voor je kind. Thuis kan er - hoeft niet - meer aan de hand zijn. Denk aan onrust in het gezin, schulden, werk- of woonproblemen, of psychische problemen van gezinsleden.

Samenwerken & partners van het Jeugdteam

Deskundigen van het Jeugdteam werken samen met de deskundigen in basisvoorzieningen, om zo kennis en expertise over te dragen.

Verwijsindex: MULTIsignaal Regio Amsterdam

Kinderen en jongeren hebben in hun leven te maken met professionals. Denk aan de leraren op school, de huisarts of een jongerenwerker.

Veelgestelde vragen Jeugdteam Oostzaan

Lees hier het antwoord op de meest gestelde vragen over het Jeugdteam.