Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Hulp van een (externe) vertrouwenspersoon

Bent u niet tevreden over de manier van behandelen bij het jeugdteam? Komt u er niet uit met de geboden jeugdhulp of uw contactpersoon? Dan kunt u contact opnemen met Jeugdstem. De vertrouwenspersoon informeert u over uw rechten en geeft advies.

Ook kan de vertrouwenspersoon u ondersteunen bij een gesprek met het jeugdteam of bij het opstellen van een klachtbrief. U kunt bellen met 088 555 10 00, mailen naar of de website van Jeugdstem bezoeken.