Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt

Als u als ondernemer:

  • op zoek bent naar een kandidaat voor uw openstaande vacature
  • klussen hebt waarbij u tijdelijk extra handen kunt gebruiken
  • maatschappelijk verantwoord wil ondernemen
  • meer wilt weten over de banenafspraak en de Participatiewet

dan kunt u contact opnemen met het Werkgeversservicepunt Zaanstreek-Waterland. Kijk voor meer informatie op de website van het WSP.

Het Werkgevers Servicepunt Zaanstreek-Waterland (WSP) is een regionaal samenwerkingsverband van gemeenten en UWV. Het werkt samen met partners op de arbeidsmarkt, zoals ondernemers, uitzendbureaus, het onderwijs, diverse hulpverleningsinstanties en welzijnsorganisaties.

U kunt bij het WSP terecht met al uw werkgeversvragen en voor kosteloze werving en selectie van personeel. Werkgevers die sociaal willen ondernemen kan het WSP extra ondersteunen met deskundig advies, financiële voordelen en regelingen.

Website - WSP Zaanstreek-Waterland

Aanvraag loonkostensubsidie 

De banenafspraak is een afspraak tussen werkgevers en de overheid om tot 2026 te zorgen voor 125.000 extra banen voor inwoners met een arbeidsbeperking die graag willen werken, 100.000 banen bij bedrijven en 25.000 banen bij de overheid. Het gaat om inwoners die het minimumloon niet kunnen verdienen. De gemeente vraagt het UWV om dat te beoordelen.

Overweegt u een kandidaat aan te nemen die door zijn beperkingen niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kan verdienen? Dan staat er een aantal instrumenten tot u beschikking die het aantrekkelijk maken om deze kandidaat aan te nemen. Zo zijn er diverse subsidiemogelijkheden, is er de mogelijkheid iemand (onbetaald) op proef in dienst te nemen en kunt u gebruik maken van begeleiding op de werkvloer. Wilt u meer informatie over alle mogelijkheden en de voorwaarden? Ga dan naar de website van het WSP en klik op de knop ‘Participatiewet’.

Website - WSP Zaanstreek-Waterland

Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) neemt een bedrijf de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Het bedrijf maakt bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen 'People, Planet en Profit'. Bedrijven kunnen zelfs nog een stapje verder gaan en zich richten op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Het werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is ook een vorm van MVO.

Website - MVO Nederland

Social Return bij Gemeente Oostzaan