Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Gemeenteraad

De gemeenteraad heeft een eigen website, waarop informatie over de gemeenteraadsleden, vergaderingen en besluiten te vinden is.

Rekenkamer

De Rekenkamer is een onafhankelijke commissie die onderzoekt of het gemeentebestuur het afgesproken beleid goed en nuttig met het gekregen budget heeft uitgevoerd.