Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Digitale toegankelijkheid

Gemeente Oostzaan voldoet deels aan de toegankelijkheidseisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid verplicht gemeentes om de toegankelijkheid van hun websites en mobiele applicaties te verbeteren. En ook om verantwoording af te leggen over hoever ze daarmee zijn. Voor die verantwoording moeten overheidsinstanties een toegankelijkheidsverklaring opstellen en publiceren. U vindt deze verklaring hieronder.

website - toegankelijkheidsverklaring gemeente Oostzaan

Stappenplan

Gemeente Oostzaan onderneemt de volgende stappen om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen:

  • Bijwerken CMS
  • Ontbrekende functies laten verbeteren door leverancier CMS
  • Herschrijven websiteteksten naar toegankelijk niveau
  • Vernieuwen PDF-bestanden
  • Nalopen toegankelijkheid non-tekstuele content

Aandachtspunten

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan PDF's. Gemeente Oostzaan kan op dit moment niet verzekeren dat de PDF's die op oostzaan.nl worden aangeboden aan de webrichtlijnen voldoen. De komende jaren worden oude PDF's vervangen door toegankelijke bestanden.

CMS

De gemeente Oostzaan maakt gebruik van het Content Management Systeem Drupal.

Meer informatie

Kijk hieronder voor meer informatie.

website - digitoegankelijk.nl