Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Hulp en ondersteuning

Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) adviseert het college van Oostzaan gevraagd en ongevraagd over beleid en ontwikkelingen in het sociale domein. De ASD heeft een vacature voor een secretaris en zoekt altijd nieuwe leden.

Gezondheid

De kijk op gezondheid verandert sterk. Vroeger was gezondheid simpelweg niet ziek zijn. Nu zien we het breder: niet als vaststaand, maar als veerkracht om met het leven om te gaan. Deze benadering respecteert mensen in al hun belangrijke ervaringen.

Hulp bij een laag inkomen

Woont u in Oostzaan? En heeft u niet voldoende geld om van te leven? De gemeente kan u hulp en ondersteuning bieden bij geldzaken. Op deze pagina vindt u alle regelingen die de gemeente Oostzaan heeft om u te helpen.

Hulp bij geldzorgen en schulden

Meer informatie wat u kunt doen en welke hulp beschikbaar is bij geldproblemen.

Hulp bij de toeslagenaffaire

Bent u gedupeerde van de toeslagenaffaire? De gemeente helpt u graag!

Hulp bij werk zoeken

Lukt het niet om werk te vinden? Misschien kunt u een cursus volgen of vrijwilligerswerk doen. U kunt de mogelijkheden met uw gemeente bespreken.

Jeugd

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren prettig en veilig kunnen opgroeien. De gemeente heeft een belangrijke rol in het ondersteunen van ouders en jongeren daarbij. Gemeenten zijn onder andere verantwoordelijk voor consultatiebureaus, goede huisvesting van scholen en het organiseren van toegang tot jeugdhulp.

Jeugdteam

Het Jeugdteam Oostzaan Wormerland biedt ondersteuning als het gaat om een gedrags- of emotioneel probleem, bij een verstandelijke beperking en/of ondersteuning bij de opvoeding, bij problemen rondom de omgang met kinderen na en tijdens een echtscheiding, bij vragen over pgb of bij ernstige opvoedproblemen.

Crisissituaties
Als er zorgen zijn over de veiligheid van een kind (bijvoorbeeld omdat je een vermoeden hebt van mishandeling), dan kun je hierover advies vragen of een melding doen bij het steunpunt Veilig Thuis. Veilig Thuis is 24 uur per dag bereikbaar op 0800-2000.

Mantelzorg

Mantelzorg is onbetaalde zorg voor zieke of gehandicapte familieleden of vrienden. Je kunt als volwassenen mantelzorger zijn, maar ook als kind; dan ben je een jonge mantelzorger.

Samen voor elkaar

Voor het eerst heeft gemeente Oostzaan één integraal meerjarenbeleidskader voor het sociaal domein: Samen voor elkaar, koers sociaal domein 2023-2026. Samenhang is belangrijk, omdat problemen (ongemerkt) in elkaar kunnen overlopen. Lees het document hier.

Sociaal Plein Oostzaan

Het Sociaal Plein is dé centrale plek waar alle inwoners van Oostzaan terecht kunnen met hun vragen over opvoeden en opgroeien, geld, hulp, … én voor een goed boek, een kopje koffie en aanspraak. Het plein is naast de KunstGreep, Kerkbuurt 4 in Oostzaan.

Sociaal Team Oostzaan

Heb je een vraag over dagbesteding, formulieren, geld, gezinsrelaties, opgroeien, opvoeden, welzijn, werk, wonen of zorg. Voor jezelf of voor een familielid, vriend of buur? Kom dan langs op het gratis inloopspreekuur van het Sociaal Team Oostzaan

Sociale veiligheid

Heeft u te maken met geweld of onbegrepen gedrag? Van uzelf of van anderen? Blijf er niet mee zitten en zoek hulp.

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening

Iedereen loopt in zijn of haar leven wel eens tegen bepaalde problemen aan of maakt ingrijpende gebeurtenissen mee. Vaak helpt het om erover te praten met bekenden, maar soms komen mensen er toch niet uit. In dat geval kunnen ze een beroep doen op De SMD.

Subsidie Sociaal Domein

De gemeente Oostzaan stelt subsidie beschikbaar om verschillende activiteiten te steunen die helpen bij het bereiken of ondersteunen van maatschappelijke doelen. Dit geldt voor onderwijs, sociaal-culturele activiteiten, sport, zorg en welzijn.

Wmo zorg en ondersteuning

De gemeente is verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning aan inwoners. Dit is in de Wet maatschappelijke ondersteuning vastgelegd (Wmo). De Wmo zorgt ervoor dat u als inwoner zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen en andere mensen kunt ontmoeten.