Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Gezondheid

De kijk op gezondheid verandert sterk. Vroeger was gezondheid simpelweg niet ziek zijn. Nu zien we het breder: niet als vaststaand, maar als veerkracht om met het leven om te gaan. Deze benadering respecteert mensen in al hun belangrijke ervaringen.

Gezondheidsbeleid

Sinds 2023 maakt Gezondheidsbeleid deel uit van het Integraal Beleidskader Sociaal Domein. Gezondheid wordt niet meer los gezien; het wordt beïnvloed door verschillende aspecten van het leven, zoals leeftijd, scheiding of schulden of bijvoorbeeld een ziekte van iemand uit je omgeving. Dit kan zowel jouw geestelijke als lichamelijke gezondheid raken. Meer lezen? Bekijk ons beleidskader 'Samen voor elkaar'.

Gezonde leefstijl

Een gezonde leefstijl is gezond eten, goed voor jezelf zorgen, voldoende bewegen, sociale contacten en een zinvolle besteding van je dag. Het beïnvloedt de gezondheid en gaat verder dan ziekte vermijden. Het draait ook om veerkracht, meedoen in de maatschappij, zingeving en leefomgeving. Mensen bepalen hun eigen levensstijl, maar een gezonde leefwijze is ook belangrijk voor de samenleving.

Gezonde leefomgeving

Samen met het Ruimtelijk domein willen we een gezonde leefomgeving creëren. Dit betekent een prettige omgeving die gezond gedrag uitlokt en gezondheidsdruk vermindert. Onderzoek toont aan dat een schone, groene en goed onderhouden omgeving, met voorzieningen en ruimte om te bewegen, het geluk vergroot en mensen positiever laat voelen.

GGD Zaanstreek-Waterland

GGD Zaanstreek-Waterland doet taken voor de gemeente volgens de wet Publieke Gezondheid. Deze wet regelt 1) de organisatie van de openbare gezondheidszorg 2) de bestrijding van infectieziektecrises en de isolatie van personen/vervoermiddelen die internationaal gezondheidsgevaren kunnen opleveren en 3) de jeugd- en ouderengezondheidszorg.