Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Melding doen

Melding woon- en leefomgeving

Het kan zijn dat u een melding heeft over uw woon- en leefomgeving. U kunt hierbij denken aan rondslingerend zwerfvuil*, afval, slechte of beschadigde bestrating etc.

Antireclamesticker ophalen

Met een sticker op je brievenbus geef je aan of je ongeadresseerde post wilt ontvangen. Bijvoorbeeld reclamefolders. Je haalt de sticker op bij de gemeente. Je hoeft hier geen afspraak voor te maken. 

Beroepschrift indienen

Bent u het niet eens met een beslissing op bezwaar van de gemeente? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan. Dit is meestal bij de rechtbank.

Bezwaarschrift indienen

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

Burenoverlast melden

Als u last heeft van uw buren, probeert u dit eerst zelf met uw buren op te lossen. Lukt dit niet? Dan kunt u hulp inroepen van bijvoorbeeld de gemeente of de politie.

Burgerinitiatief indienen

Wilt u een bepaald onderwerp in de gemeenteraad laten behandelen? Dien uw voorstel in bij de gemeenteraad.

Drugsoverlast melden

Overlast van drugs of drugsverslaafden meldt u bij de politie. De politie werkt samen met de gemeente om deze overlast aan te pakken.

Gevonden of verloren voorwerpen melden

Heeft u op straat een voorwerp gevonden of verloren? Dan kunt u dit online melden bij de gemeente.

Gemeente aansprakelijk stellen

Als u schade heeft geleden door de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. U dient een claim in bij de gemeente.

Jongerenoverlast melden

Overlast van jongeren kunt u melden bij de politie of de gemeente.

Klacht of verzoek indienen over verkeer

Klachten of verzoeken over het verkeer kunt u indienen bij de gemeente.

Klacht over discriminatie melden

Heeft u een klacht over discriminatie? Dan kunt u dit melden via de website Discriminatie.nl.

Klic melding

Een KLIC melding (Kabels en Leidingen Informatie Centrum) is een melding die door grondroerders (bijvoorbeeld aannemers en kabelbedrijven) verplicht gedaan moet worden als u ergens in de openbare ruimte gaat graven.

Melding over openbare ruimte indienen

Een melding over de openbare ruimte geeft u door aan de gemeente.

Milieumelding doen

Voor sommige schadelijke activiteiten van uw bedrijf hoeft u geen omgevingsvergunning voor het milieu aan te vragen. Een milieumelding is dan voldoende. Dit doet u via de Activiteitenbesluit Internetmodule.

Ongedierte bestrijden

Ongedierte zorgt soms voor overlast. Schakel een particulier ongediertebestrijdingsbedrijf in voor het bestrijden van ongedierte. Of vraag de gemeente om advies.

Openbare Orde en Veiligheid

Het team openbare orde en veiligheid zet zich in voor een veilige leefomgeving voor inwoners en bedrijven binnen de gemeente Oostzaan. Het team speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen, reageert op stijgingen van cijfers vanuit de politie en meldingen van inwoners en bedrijven.

Rioolaansluiting aanvragen

De gemeente zorgt voor de aansluiting van gebouwen op het riool. Bent u nog niet aangesloten? Dien een aanvraag in bij de gemeente.

Speelterreinen

De gemeente biedt speelruimtes voor kinderen van alle leeftijden. Een melding over een speelterrein of speeltoestel doet u bij de gemeente. Ook als het om overlast gaat. Bij dringende overlast belt u de politie.

Uitkeringsfraude melden

Denkt u dat iemand onterecht een bijstandsuitkering krijgt? Meld dit bij de gemeente.

Voorlopige voorziening aanvragen

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente op uw aanvraag? Dan kunt u bezwaar maken of beroep indienen. Daarnaast kunt u de rechter vragen om het besluit tijdelijk niet uit te voeren. U vraagt dan een voorlopige voorziening aan.

Wet goed verhuurderschap (Wgv)

Vanaf 1 juli 2023 geldt de Wet goed verhuurderschap (Wgv). Deze wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om huurders te beschermen tegen ongewenst verhuurgedrag.

Zienswijze indienen

Als u het niet eens bent met een plan of besluit van de gemeente, kunt u uw zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze opsturen of mondeling doorgeven aan de gemeente.