Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Burenoverlast melden

Als u bij burenoverlast er zelf niet meer uitkomt met uw buren, kunt u tijdig contact opnemen met Beterburen. Beterburen is geschikt voor verschillende soorten van burenoverlast zoals geluidsoverlast, rommel, stank, overlast van dieren of door kinderen, tuinoverlast.
Beterburen is niet geschikt voor problemen met instanties of familieleden of als er sprake is van geweld, verslaving, psychische problemen of juridische procedures.

U kunt op verschillende manieren overlast hebben van uw buren. Bijvoorbeeld door harde muziek in de nacht of hondenpoep op uw stoep. Of misschien heeft u last van de rook van een houtkachel.

Overleg eerst zelf met uw buren. Helpt een gesprek met uw buren niet? Dan kunt u de hulp inroepen van anderen. Bijvoorbeeld de politie, hulpverleners of de woningcorporaties.

Wanneer u te maken heeft met ernstige burenoverlast kunt u een melding doen bij Beterburen.

De voorwaarden voor het melden van burenoverlast zijn:

 • U heeft erg last van uw buren.
 • Er is overlast in of vanuit een woonhuis.
 • De overlast houdt niet op of wordt niet minder.
 • U heeft last van:
  • hard geluid
  • stank
  • dieren
  • mensen die tijdelijk in een woning of op een erf aanwezig zijn
  • vervuiling of verwaarlozing van een woning of een erf
  • intimidatie van mensen vanuit een woning of een erf