Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Belastingen en tarieven

Afvalstoffenheffing betalen

Je betaalt jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente voor het ophalen en verwerken van je afval. De gemeente stuurt je hiervoor een aanslag.

Betalingsregeling voor gemeentebelastingen

Kun je de gemeentebelasting niet op tijd betalen? Vraag een betalingsregeling aan bij de gemeente.

Hondenbeleid

U mag uw hond niet overal uitlaten. Ook mag uw hond niet overal loslopen.

Kopie van de aanslag gemeentebelastingen aanvragen

Voor de gemeentelijke belastingen krijgt u een aanslag van de gemeente. Bent u de aanslag kwijt of heeft u een kopie nodig? Neem dan contact op met de gemeente.

Kwijtschelding belastingen en heffingen

Als u de gemeentebelasting niet kunt betalen, kan de gemeente misschien uw belasting kwijtschelden. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente.

Legesverordening en tarieven

Als inwoner maakt u gebruik van producten van de gemeente. De kosten die u voor deze producten en diensten betaalt noemen wij leges. In de legesverordening staan de regels en afspraken die de gemeenteraad over leges heeft vastgesteld.

Onroerendezaakbelasting betalen (bedrijfspand)

Als eigenaar van een bedrijfspand betaalt u onroerendezaakbelasting (ozb). Maar ook als u een bedrijfspand huurt, betaalt u ozb. De gemeente stuurt u een aanslag onroerendezaakbelasting.

Onroerendezaakbelasting betalen (woning)

Als eigenaar van een onroerende zaak betaalt u onroerendezaakbelasting (ozb). Voorbeelden van onroerende zaken zijn woningen, winkels, kantoorpanden en garageboxen. Bent u huiseigenaar, dan moet u dus ozb betalen. Huurt u een woning? Dan hoeft u geen ozb te betalen.

Precariobelasting betalen

U betaalt precariobelasting als u gebruikmaakt van openbare gemeentegrond. Meld bij de gemeente dat u gebruikmaakt van de grond. U krijgt vanzelf een belastingaanslag toegestuurd.

Rioolheffing betalen

Eigenaren van woningen en bedrijven betalen rioolheffing. U ontvangt een aanslag van Cocensus, namens de gemeente

Toeristenbelasting betalen (gasten)

Overnacht u in een hotel of op een camping? Dan betaalt u toeristenbelasting.

Verordeningen en regelingen

Alle gemeenten, waterschappen en provincies publiceren hun verordeningen en regelgeving op 'overheid.nl'.