Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Betalingsregeling voor gemeentebelastingen

Kunt u de gemeentebelasting niet op tijd betalen? Vraag een betalingsregeling aan bij de gemeente.

Als u de gemeentebelasting niet op tijd kunt betalen, kan de gemeente een afspraak met u maken. U kunt bijvoorbeeld vragen of u de belasting in delen mag betalen. Of dat u de belasting later mag betalen (uitstel van betaling).

De belastingen worden namens de gemeente door Cocensus uitgevoerd. Op de website van Cocensus vindt u de actuele informatie.