Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Paspoort, ID-kaart, rijbewijs en uittrekselsBewijs van Nederlandse nationaliteit aanvragen

Soms moet u bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit hebt. Daarvoor vraagt u een bewijs van Nederlanderschap aan. Dit doet u bij de gemeente waar u bent ingeschreven.

Buitenlands rijbewijs omwisselen voor Nederlands rijbewijs

Uw buitenlandse rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs kan bij de gemeente waar u woont.

Burgerservicenummer

Een burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer. Iedereen die staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente heeft een BSN.

DigiD aanvragen

Met een eigen DigiD logt u in op websites van de overheid. U vraagt uw eigen DigiD aan via de website van DigiD.

Gegevens in basisregistratie personen (BRP) aanpassen

Iedereen die in Nederland woont, moet ingeschreven staan in de basisregistratie personen (BRP). Kloppen uw gegevens in de BRP niet? Of wilt u uw gegevens na een adoptie of geslachtswijziging laten wijzigen of verwijderen? Geef dit dan door aan de gemeente waarin u woont.

Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

Instanties kunnen vragen om een schriftelijk bewijs dat u nog leeft. Er zijn twee soorten: een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita. U vraagt deze documenten aan bij de gemeente waarin u woont of verblijft.

Handtekening laten legaliseren

Het laten legaliseren van uw handtekening betekent dat deze echt is. Dit kunt u laten doen door de gemeente.

Informatie in de basisregistratie personen (BRP)

In de basisregistratie personen (BRP) staan persoonsgegevens. U kunt gegevens uit de BRP van iemand anders opvragen. U kunt ook geheimhouding van uw eigen persoonsgegevens aanvragen. Voor beide doet u een verzoek bij de gemeente.

Nederlandse nationaliteit opgeven of verliezen

U kunt de Nederlandse nationaliteit opgeven door een verklaring van afstand bij de gemeente te doen. U kunt ook de Nederlandse nationaliteit op andere manieren verliezen zoals door het plegen van fraude of een misdrijf.

Paspoort of identiteitskaart aanvragen

Let op!!

Plan uw afspraak op tijd. De gemeente verwacht in 2024 extra drukte bij het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart.

Paspoort of identiteitskaart voor Nederlanders die in het buitenland wonen

Nederlanders die in het buitenland wonen, kunnen een Nederlands reisdocument aanvragen. Neem contact op met 1 van de 12 gemeenten waar dit mogelijk is.

Rijbewijs aanvragen

U vraagt een rijbewijs persoonlijk aan bij de gemeente waarin u woont. Na 5 werkdagen kunt u het rijbewijs ophalen. Voor het ophalen van het document kunt u zonder afspraak binnenlopen. Op woensdagavond werken wij wel alleen op afspraak.

Rijbewijs online verlengen of uitbreiden

U heeft een rijbewijs en wilt dat verlengen. Of u bent geslaagd voor het examen van een ander soort voertuig en u wilt deze categorie toevoegen aan uw rijbewijs. U kunt dit online regelen via RDW.nl.

Tweede Nederlands paspoort of zakenpaspoort aanvragen

Reist u vaak naar het buitenland? Dan kunt u een zakenpaspoort of tweede Nederlands paspoort aanvragen. Vraag het reisdocument persoonlijk aan bij de gemeente waarin u woont. Na 6 werkdagen kunt u het reisdocument ophalen. Voor het ophalen van het document kunt u zonder afspraak binnenlopen. Op woensdagavond werken wij wel alleen op afspraak.

Uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand aanvragen

Een uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand is een schriftelijk bewijs van bijvoorbeeld een geboorte of huwelijk. U vraagt dit aan bij de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond.

Uittreksel uit basisregistratie personen opvragen

Op een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) staan persoonsgegevens, zoals uw naam en huidige adres. U vraagt het uittreksel aan bij de gemeente waarin uw woont.

Verklaring omtrent het gedrag aanvragen

Met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) laat u zien dat u zich in het verleden goed gedragen heeft. Werkgevers en andere organisaties kunnen hierom vragen. U vraagt de VOG aan bij Justis of bij de gemeente.

Voornaam of achternaam wijzigen

Als u een goede reden heeft, kunt u uw naam wijzigen. Voor het wijzigen van uw voornaam dient u een verzoek in bij de rechtbank. Het wijzigen van uw achternaam doet u bij Justis.

Waarmerken kopie

Wilt u een kopie van een belangrijk document laten waarmerken? Neem contact op met de gemeente.

Paspoort of identiteitskaart voor kinderen aanvragen

Een paspoort of identiteitskaart is een identiteitsbewijs. Iedereen vanaf 14 jaar heeft een paspoort of identiteitskaart nodig om zich in Nederland te identificeren. Het is ook een reisdocument. Een paspoort of identiteitskaart is nodig om naar het buitenland te reizen.