Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Burgerservicenummer

Een burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer. Iedereen die staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente heeft een BSN.

Iedereen heeft een uniek persoonsnummer: het burgerservicenummer (BSN). U hoeft het nummer niet aan te vragen. Als u staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente krijgt u het automatisch. Vroeger heette het BSN: sofinummer.

Met het BSN kunt u bij elk loket van de overheid terecht, zoals de gemeente. Ook zorgaanbieders en zorgverzekeraars gebruiken het burgerservicenummer.

Uw BSN staat op uw paspoort, rijbewijs en identiteitskaart.

Woont u niet in Nederland? Of komt u korter dan 4 maanden naar Nederland om te werken of studeren? Dan kunt u zich inschrijven als niet-ingezetene in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). U krijgt dan een BSN.

U krijgt het burgerservicenummer (BSN) wanneer u zich voor het eerst inschrijft bij een Nederlandse gemeente. Uw kind krijgt een BSN bij de geboorteaangifte. De gemeente stuurt het BSN dan automatisch op.

Wilt u zich inschrijven in de RNI? Ga dan langs bij een van de 19 gemeenten met een RNI-loket.

Het burgerservicenummer (BSN) is gratis.