Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Afval

We willen graag zo min mogelijk restafval naar de verbrandingsovens brengen. Bij het verbranden van restafval komt CO2 vrij, wat slecht is voor het milieu. Ook raken steeds meer grondstoffen op. Als we deze stoffen gescheiden inzamelen, kunnen we ze opnieuw gebruiken. Daarom vragen we jou als bewoner van Oostzaan uw afval zoveel mogelijk te scheiden. Hoe beter we verschillende soorten afval apart houden, hoe meer waardevolle grondstoffen we kunnen recyclen.

Huishoudelijk afval inzamelen en afvalkalender

De gemeente zamelt huishoudelijk afval in. Veel afval wordt apart ingezameld, zoals papier, glas, textiel, plastic etc.

 

Milieustraat

Informatie over de milieustraat en openingstijden.

Afvalcontainer aanvragen

Vraag een nieuwe afvalcontainer aan als uw container kapot of kwijt is.

Asbest verwijderen

Als u asbest gaat verwijderen, moet u een sloopmelding doen. Dit doet u via Omgevingsloket online.

Glas inleveren

Glas wordt gerecycled. Daarom houdt u glas gescheiden van ander afval. En brengt u het naar de glasbak.

Grofvuil inzamelen

Om ook grofvuil zoveel mogelijk te recyclen en hergebruiken heeft het de voorkeur dat u dat zelf naar de milieustraat brengt. Lukt het u echt niet om zelf het grofvuil naar de milieustraat te (laten) brengen, dan kunt u een afspraak maken om het op te laten halen. 

Textiel inleveren

Oude kleding en schoenen worden hergebruikt. Daarom worden ze apart ingezameld. Breng uw oude kleding en schoenen naar een kringloopwinkel of container voor textiel.

Oud papier inleveren

Oud papier en karton wordt door verenigingen op de 1e en 3e zaterdag van de maand opgehaald.

Plastic, metaal en drankenkartons inleveren

Plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) worden apart ingezameld. Dit materiaal wordt gerecycled. U gooit het PMD-afval in speciale zakken.

Lachgascilinders

Lachgascilinders die in het restafval terecht komen, kunnen ontploffingen veroorzaken in vuilniswagens, afvalcontainers en verbrandingsovens.

Takken versnipperen

In het voor- en najaar kunnen inwoners van de gemeente Oostzaan takken en snoeiafval laten versnipperen.

Zwerfafval opruimen - hulpmiddelen aanvragen

We wonen en leven allemaal graag in een schone omgeving. Zwerfafval hoort hier niet in thuis. We zijn erg blij met de vrijwilligers die helpen onze omgeving schoon te houden. Hiervoor zijn via de gemeente hulpmiddelen beschikbaar.