Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Geboorte, trouwen en overlijden

Achternaam voor uw kind kiezen

Ouders kunnen samen kiezen welke achternaam hun eerste kind krijgt. U geeft de gekozen achternaam door aan de gemeente.

Uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand aanvragen

Een uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand is een schriftelijk bewijs van bijvoorbeeld een geboorte of huwelijk. U vraagt dit aan bij de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond.

Een kind erkennen en naam kiezen

Als u niet automatisch de wettelijk ouder van een kind bent, kunt u een kind erkennen. U kunt dan ook kiezen welke achternaam het kind krijgt. U gaat hiervoor persoonlijk langs bij de gemeente.

Andere achternaam gebruiken

Wil je dat de overheid je met een andere naam aanschrijft? Bijvoorbeeld met de naam van je partner of met je meisjesnaam? Dit vraag je aan bij de gemeente.

Aangifte doen van overlijden

Hier kunt u aangifte doen van overlijden.

Buitenlands huwelijk of partnerschap registreren in Nederland

Bent u niet in Nederland maar in een ander land getrouwd, of geregistreerd partner geworden? Registreer uw huwelijk of partnerschap bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

Instanties kunnen vragen om een schriftelijk bewijs dat u nog leeft. Er zijn twee soorten: een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita. U vraagt deze documenten aan bij de gemeente waarin u woont of verblijft.

Echtscheiding melden

U vraagt een scheiding aan bij de rechtbank. Daarna meldt uw advocaat, uzelf of uw voormalig partner de echtscheiding bij de gemeente waar u getrouwd bent.

Een bekende tot trouwambtenaar benoemen

Je kunt je laten trouwen of het partnerschap laten registreren door een bekende. Je vraagt dit aan bij de gemeente waar je wilt trouwen of het partnerschap laat registreren.

Geboorteaangifte doen

Je moet binnen drie dagen na de geboorte van een kind geboorteaangifte doen. Je doet de aangifte bij de gemeente waarin het kind geboren is.

Geregistreerd partnerschap beëindigen

Een geregistreerd partnerschap beëindigt u via een advocaat of notaris. Heeft u minderjarige kinderen of bent u het niet met elkaar eens? Dan moet u naar de rechter. De advocaat of notaris meldt de beëindiging bij de gemeente.

Geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk

Als je een geregistreerd partnerschap hebt, kun je dit omzetten in een huwelijk. Je gaat hiervoor samen naar de gemeente.

Geslacht op geboorteakte wijzigen

U kunt het geslacht op uw geboorteakte veranderen. Dit doet u bij de gemeente waar u bent geboren.

Registreren en aangifte doen van een levenloos geboren kind

Als uw kind levenloos geboren is, dan doet u aangifte bij de burgerlijke stand van de gemeente waar uw kind is geboren. U krijgt van de gemeente een akte van geboorte (levenloos). U kunt uw kind ook registreren in de basisregistratie personen (BRP). Dit doet u bij de gemeente waar u woont.

Trouwen in Nederland als u in het buitenland woont

Als je in het buitenland woont, kun je in Nederland trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. Je meldt je plannen bij de gemeente waar je trouwt of het partnerschap aangaat. Als je allebei in het buitenland woont, doe je een melding bij de gemeente Den Haag.

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan

Ga je trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Regel je huwelijk of geregistreerd partnerschap minimaal zes weken van tevoren. Deze tijd heeft de gemeente nodig om je huwelijk goed voor te bereiden. 

Vaststelling van het ouderschap

Is niet duidelijk wie de biologische ouder van een kind is? Voor het vaststellen wie de vader of duomoeder van het kind is, gaat u naar de rechtbank. Neem hiervoor contact op met een advocaat.

Verklaring van huwelijksbevoegdheid aanvragen

Als u in het buitenland wilt trouwen, heeft u misschien een verklaring van huwelijksbevoegdheid of een ongehuwdverklaring nodig. Deze vraagt u persoonlijk aan bij de gemeente.

Zelf een trouwlocatie kiezen

In de gemeente Oostzaan kun je overal trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan.

Uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand aanvragen

Een uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand is een schriftelijk bewijs van bijvoorbeeld een geboorte of huwelijk. U vraagt dit aan bij de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond.

Wie zijn de trouwambtenaren?

De trouwambtenaar, of buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS), speelt een belangrijke rol bij de voltrekking van huwelijk of geregistreerd partnerschap. Het is dan ook fijn als het klikt met het paar.

Grafsteen plaatsen

Voor het plaatsen van een aandenken bij een graf, zoals een grafsteen, heeft u een vergunning nodig. U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.