Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Paspoort of identiteitskaart voor kinderen aanvragen

Het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart voor een kind doet u via de gemeente. Uw kind is zelf aanwezig bij het aanvragen en ophalen van het document. Minderjarigen hebben tot 12 jaar toestemming van de ouders (of gezaghouders) nodig voor de aanvraag van een identiteitskaart. Bij een paspoort is dat 18 jaar.

Voor personen tot 18 jaar is een paspoort of identiteitskaart 5 jaar geldig.

 • Het kind heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • Het kind staat ingeschreven bij de gemeente Oostzaan.
 • Het kind is zelf aanwezig bij het aanvragen en ophalen van het paspoort of de identiteitskaart. 
 • Beide ouders geven toestemming. Dit geldt alleen als beide ouders het ouderlijk gezag hebben. Heeft één ouder het gezag, dan geeft alleen die persoon toestemming.
 • Heeft iemand anders het gezag over een kind (gezaghouder), dan geeft die persoon toestemming.
 • Toestemming is nodig bij de aanvraag voor een identiteitskaart bij kinderen tot 12 jaar.
 • Toestemming is nodig bij de aanvraag voor een paspoort bij kinderen tot 18 jaar.

 • Maak een afspraak voor het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart. Maakt u de afspraak voor uw kind? Vul dan bij ‘Contactgegevens’ de persoonsgegevens van uw kind in.
 • Het kind komt persoonlijk (met de ouders of gezaghouders) naar het gemeentehuis. 
 • Is toestemming van de ouders of gezaghouders nodig? Dan geven zij van tevoren toestemming.

 • één kleurenpasfoto die voldoet aan de richtlijnen. De pasfoto is maximaal zes maanden oud. Op de website van de Rijksoverheid leest u waar een pasfoto aan moet voldoen;
 • alle reisdocumenten die de aanvrager in het bezit heeft (paspoort en identiteitskaart), ook als deze verlopen zijn;
 • bij voorkeur een pinpas, als dat niet kan contant geld;
 • de ouder(s) die meekomt/meekomen naar de afspraak, neemt/nemen een geldig identiteitsbewijs mee. Dit kan zijn: een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Een kopie is niet toegestaan;
 • de ouder(s) moet(en) van tevoren toestemming geven. Dat geldt ook voor de ouder(s) die meekomt/meekomen naar de afspraak.

Als ouder(s)/gezaghouder(s) moet u toestemming geven:

 • voor kinderen tot 12 jaar bij de aanvraag van een identiteitskaart;
 • voor kinderen tot 18 jaar bij de aanvraag van een paspoort. 

Geef de toestemming voordat uw kind (met of zonder ouders/gezaghouders) naar de afspraak komt. Ook als u zelf meekomt naar de afspraak vult u van tevoren alvast de toestemmingsverklaring in. Dan duurt de afspraak aan de balie korter.

Wie komt het document ophalen:

 • kind van 0 tot en met 11 jaar: het kind, samen met een volwassene;
 • kind vanaf 12 jaar: het kind.

De ouder(s) die meekomt/meekomen naar de afspraak, neemt/nemen een geldig identiteitsbewijs mee. Dit kan zijn: een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Een kopie is niet toegestaan.