Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Legesverordening en tarieven

Als inwoner maakt u gebruik van verschillende gemeentelijke producten, zoals een geboorteakte, een vergunning voor bijvoorbeeld het bouwen van een huis of het kappen van een boom (ook wel een omgevingsvergunning genoemd), een paspoort, een rijbewijs, en meer.

Voor deze producten en diensten moet u kosten betalen, die we leges noemen.

In de legesverordening staan de regels en afspraken die de gemeenteraad heeft vastgesteld over de leges. Hierbij kunt u denken aan de manier waarop de leges worden geheven, de mogelijke termijnen voor betalingen en een tarieventabel die jaarlijks wordt aangepast.

In de bijgevoegde leges-tarieven-tabel staan de kosten vermeld die u voor de verschillende gemeentelijke producten en diensten moet betalen.

Meer informatie over toeristenbelasting kunt u vinden op de website van Cocensus.

Als belanghebbende kunt u bezwaar maken tegen de leges. Dit doet u door binnen 6 weken na de verzenddatum (dagtekening) van de aanslag of uitreiking (kassabon) een bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Het bezwaarschrift moet u ondertekenen en voorzien van:

  • Uw naam en adres
  • De dagtekening
  • Een omschrijving van het besluit of de aanslag waartegen het bezwaar gericht is
  • De redenen van het bezwaar

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen invloed op de geldigheid van het besluit.