Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Rioolheffing betalen

Eigenaren van woningen en bedrijven betalen rioolheffing. U ontvangt een aanslag van Cocensus, namens de gemeente. Meer informatie vind je op de website van Cocensus.

Rioolheffing is een gemeentelijke belasting die u betaalt voor het gebruik van het riool. Eigenaren van woningen en bedrijven betalen deze belasting. U ontvangt een aanslag van Cocensus, namens de gemeente. Meer informatie vindt u op de website van Cocensus.

De gemeente gebruikt het geld van de rioolheffing voor:

  • de inzameling, afvoer en zuivering van afvalwater
  • de afvoer van bijvoorbeeld regen
  • het onderhoud van bijvoorbeeld sloten, greppels en vaarwegen

U kunt bezwaar maken tegen de aanslag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.