Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Kopie van de aanslag gemeentebelastingen aanvragen

Voor de gemeentelijke belastingen krijgt u een aanslag van de gemeente. Bent u de aanslag kwijt of heeft u een kopie nodig? Neem dan contact op met de gemeente.

Gemeentelijke belastingen zijn bijvoorbeeld rioolheffing, afvalstoffenheffing en de onroerendezaakbelasting (ozb). Hiervoor krijgt u een rekening van de gemeente. Dit heet: een aanslag. U kunt een kopie van de aanslag aanvragen.

Zo vraagt u een kopie van een belastingaanslag aan:

  • Neem contact op met Cocensus. 
  • U heeft nodig:
    • uw geldig identiteitsbewijs

Kijk voor meer informatie over gemeentelijke belastingen op cocensus.nl