Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Jongerenoverlast melden

Overlast van jongeren kunt u melden bij de politie of de gemeente.

U kunt op verschillende manieren overlast hebben van jongeren. Hierbij kunt u denken aan:

  • lawaai (bijvoorbeeld geschreeuw, brommers of harde muziek)
  • vernielingen, graffiti of afval op straat
  • blowen
  • intimiderend gedrag, groepsvorming of hinderlijk gedrag (bijvoorbeeld voor de ingang van een gebouw blijven staan)
  • wildplassen

U kunt overlast van jongeren melden bij de politie en de gemeente. Bij de politie kunt u online een melding doen of bellen met 0900-8844. Bel altijd 112 als de situatie levensbedreigend is. Bij de gemeente kunt u melding doen het meldformulier of telefonisch.

U geeft door:

  • uw naam en adres
  • het soort overlast
  • de plaats van de overlast
  • het tijdstip van de overlast