Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Openbare Orde en Veiligheid

Het team openbare orde en veiligheid zet zich in voor een veilige leefomgeving voor inwoners en bedrijven binnen de gemeente Oostzaan. Het team speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen, reageert op stijgingen van cijfers vanuit de politie en meldingen van inwoners en bedrijven.

Zo kan er bij een toename van het aantal woninginbraken een preventieavond worden georganiseerd en worden bezoekers van de gemeente op de inbraken gewezen door matrixborden bij de invalswegen van de gemeente. Ook wordt ingezet op overlastsituaties. Thema’s als ondermijning, cybercrime, verwarde personen en vaaroverlast behoren tot het werkveld van het team openbare orde en veiligheid.

Overlast en criminaliteit laten zich niet beperken door gemeentegrenzen. Daarom werkt het team openbare orde en veiligheid samen met de buurgemeenten, de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie, Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, en woningbouwverenigingen om problemen aan te pakken.

Samen met de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (boa) en de politie zorgt de gemeente voor de veiligheid in Oostzaan

Elke burger kan een melding maken van overlast, gevaarlijke situaties, of andere openbare orde klachten. Deze meldingen kunt u doorgeven via de gemeentewebsite. Uw melding wordt vervolgens in behandeling genomen door de gemeente.

Formulier - direct digitaal een melding doen

Buitengewoon opsporingsambtenaren of boa’s richten zich op de aanpak van ergernissen en kleine overtredingen, zoals fout parkeren, jeugdoverlast en geluidsoverlast. Zo werken de boa’s aan het verbeteren van de leefbaarheid. 

Om deze taken uit te voeren, hebben boa’s strafrechtelijke bevoegdheden: dit betekent dat boa’s, net als de politie, zich bezighouden met het opsporen van strafbare feiten. Boa’s mogen onder andere een proces-verbaal opmaken, een overtreder of dader staande houden en een verdachte aanhouden.

Helaas kunnen de politie of de boa’s niet overal zijn. Dit betekent dat u een belangrijke bijdrage kunt leveren aan een veilige leefomgeving door verdachte situaties of criminaliteit te melden bij de gemeente of politie. Als u liever anoniem blijft, kunt u een melding doen bij Meld Misdaad Anoniem.

Website - Meld Misdaad Anoniem

Cybercriminaliteit is criminaliteit via een computer. Voorbeelden zijn hacken (iemand breekt in op uw computer), oplichting via internet, of misbruik van uw wachtwoord of DigiD.

Waar kan ik cybercriminaliteit melden?

Cybercriminaliteit is strafbaar. Bent u slachtoffer geworden van cybercriminaliteit? Dan kunt u aangifte doen bij de politie. Dit kan op het politiebureau, of via het telefoonnummer 0900-8844. Van online oplichting of fraude kunt u ook online aangifte doen. Meld fraude met uw bankrekening, internetbankieren of pinpas daarnaast altijd direct bij uw bank.

Website - politie.nl - aangifte of melding doen - internetoplichting

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Kijk voor algemene tips en vragen over bijvoorbeeld virussen, nepmails en het beveiligen van uw computer op de website van Veilig Internetten. Voor meer informatie over cybercriminaliteit en de rol van de politie kunt u terecht op de website van de politie. Voor informatie over (online) fraude kijkt u op de website van de fraudehelpdesk.

Website - veiliginternetten.nl

Website - politie.nl - cybercrime

Website - fraudehelpdesk