Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Klacht over discriminatie melden

Heeft u een klacht over discriminatie? Dan kunt u dit melden via de website Discriminatie.nl.

Discriminatie is het maken van onderscheid op basis van bijvoorbeeld godsdienst, geslacht of ras. Dit is niet toegestaan.

De gemeente moet ervoor zorgen dat u klachten over discriminatie kunt melden. De gemeente heeft dit geregeld via Discriminatie.nl. Een antidiscriminatiebureau bij u in de buurt neemt uw klacht dan in behandeling. U krijgt advies en hulp bij de afwikkeling van uw klacht.

Zo meldt u een klacht over discriminatie:

  • U neemt contact op met een antidiscriminatiebureau bij u in de buurt via Discriminatie.nl.
  • U geeft onder andere door:
    • of u slachtoffer of getuige bent geweest van discriminatie
    • om wat voor discriminatie het ging
    • waar en wanneer de discriminatie plaatsvond
    • welke andere personen hierbij betrokken waren

U kunt een klacht over discriminatie indienen als u slachtoffer of getuige geweest bent van discriminatie. U kunt ieder soort discriminatie melden.

Titel

432