Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Klic melding

Wat is een KLIC melding?

Een KLIC melding (Kabels en Leidingen Informatie Centrum) is een melding die door grondroerders (bijvoorbeeld aannemers en kabelbedrijven) verplicht gedaan moet worden als u ergens in de openbare ruimte gaat graven. 

U doet de melding online bij het Kadaster. Het Kadaster vraagt bij de netbeheerder (zoals Nuon, PWN en gemeente) gegevens over de ligging van kabels en leidingen op. Het Kadaster verzamelt deze gegevens en bundelt dit tot één pakket/tekening en stuurt dit naar de aanvrager.

website - Kadaster - KLIC melding