Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Hulp bij de toeslagenaffaire

Bent u gedupeerde van de toeslagenaffaire? 
De gemeente helpt u graag!

We staan voor u klaar om te luisteren naar uw vraag en samen te kijken wie u het beste kan helpen.

Hoe kunt u ons bereiken? 

Bent u als ouder of kind door de Belastingdienst erkend als gedupeerde van het toeslagenschandaal, dan kunt u hulp krijgen van de gemeente. Dat heet brede ondersteuning. Deze hulp is er voor u en uw gezin. Wij bieden ondersteuning op vijf leefgebieden: zorg, gezin, werk, financiën en wonen. U kunt hiervoor een afspraak met ons maken. In een gesprek kijken we met elkaar waar u steun bij kunt gebruiken en wat u nodig heeft.

Wij kunnen u helpen bij:

 • Schulden
 • Het stoppen van een dreigende huisuitzetting of andere hulp bij huisvestingsproblemen
 • Vragen over gezondheidsproblemen
 • Ondersteunen bij psychosociale problemen
 • Het ondersteunen van uw gezin
 • Kijken naar mogelijkheden voor werk of dagbesteding

Plan van aanpak

Alle ouders en kinderen die door de Belastingdienst zijn erkend als gedupeerde van het toeslagenschandaal, hebben recht op brede ondersteuning door hun gemeente. Die hulp is altijd op maat. De afspraken tussen ouders en de gemeente worden vastgelegd in een plan van aanpak. Wat u nodig heeft om een nieuwe start te maken, staat daarbij centraal. De medewerker van de gemeente houdt overzicht over de hulp aan u en uw gezin en houdt contact om met u te bespreken of alles goed loopt.

Wij nemen contact met u op

Heeft u zich gemeld bij de Rijksbelastingdienst? Dan krijgt gemeente Oostzaan uw contactgegevens. Wij nemen contact met u op. Vanaf 1 september 2023 vraagt de Rijksbelastingdienst u direct bij de aanmelding of u hulp van de gemeente wilt.

U wilt geen hulp

De hulp is vrijwillig. Iedereen mag de hulp van de gemeente afwijzen. Dit heeft geen gevolgen voor de beoordeling door de Rijksbelastingdienst.
Wilt u later toch onze hulp? Geen probleem. U kunt dan zelf contact opnemen. Wij helpen u graag.

Wij respecteren uw privacy

Wij krijgen uw contactgegevens van de Rijksbelastingdienst, zodat we u de gemeentelijke hulp kunnen aanbieden. We krijgen alleen informatie die we nodig hebben om u te bereiken, zoals uw telefoonnummer. We nemen namens de Rijksbelastingdienst contact met u op. Dit mag van de wet.

Specifieke uitkering (SPUK) alleen met een maatwerkplan

Sommige gedupeerde ouders hebben gehoord dat ze recht hebben op geld of middelen vanuit de SPUK (specifieke uitkering). Maar het geld van de SPUK kunnen we niet direct aan gedupeerde ouders geven. De gemeente krijgt geld vanuit de SPUK om gedupeerde ouders brede ondersteuning (hulp) te bieden. We kijken per persoon/gezin wat nodig is. Hiervoor maakt u samen met de gemeente een plan van aanpak. In het plan staat wat u nodig heeft en hoe we dit kunnen bereiken. Het kan zijn dat u ondersteunende spullen of middelen krijgt. Maar soms is andere hulp passender.

U kunt alleen middelen krijgen binnen de brede ondersteuning, als dit in het plan van aanpak is opgeschreven. Er is altijd een motivatie nodig. Het recht op brede ondersteuning is niet hetzelfde als een recht op middelen.

Je bent kind van een erkend gedupeerde ouder van het toeslagenschandaal. Wij willen je graag helpen met al je vragen. In een persoonlijk gesprek praten we over je situatie en wat je nodig hebt. Zo’n gesprek is altijd zonder dat er iets moet. Als je voor een langere periode hulp wilt, dan maken we samen een plan dat bij jou past.

Waar kunnen we je mee helpen?

Je kunt van ons bijvoorbeeld hulp krijgen bij:

 • Hoe je je voelt
  Misschien wil je praten over wat je hebt meegemaakt. We luisteren graag naar je. Wil je met een professionele hulpverlener praten? We kunnen je helpen om uit te zoeken wat het beste bij je past. 
 • Jezelf ontwikkelen
  We horen graag waar je mee bezig bent, wat je belangrijk vindt in het leven en welke ambities en ideeën jij hebt voor de toekomst. We maken een ontwikkelplan met de stappen die nodig zijn om te bereiken wat je wilt. Samen kunnen we bijvoorbeeld op zoek gaan naar een opleiding of baan die bij jou past. Of naar activiteiten voor in je vrije tijd. 
 • Grip op je geld
  We kunnen je helpen een overzicht te maken van je financiën, je post te ordenen en alle betalingen op een rij te zetten. Ook als je schulden hebt, kunnen we je verder helpen. 
 • Een fijn thuis
  We kunnen met je in gesprek over je thuissituatie en hoe je daar een zo goed mogelijke plek van kan maken. We kunnen geen woning voor je regelen omdat er nu eenmaal veel te weinig woningen zijn. Wel kunnen we samen onderzoeken welke stappen in ieder geval nodig zijn voor het vinden van een woning. Nu of later.