Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Jeugd

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren prettig en veilig kunnen opgroeien. De gemeente heeft een belangrijke rol in het ondersteunen van ouders en jongeren daarbij. Gemeenten zijn onder andere verantwoordelijk voor consultatiebureaus, goede huisvesting van scholen en het organiseren van toegang tot jeugdhulp.

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Heeft u een laag inkomen en weinig geld voor sportles voor uw kind? Dan kan het Jeugdfonds Sport en Cultuur u hierbij helpen. Dankzij het Jeugdfonds Sport & Cultuur kunnen kinderen uit gezinnen waar weinig geld is, wèl sporten of zich creatief ontwikkelen.

Jeugd - opvoeden en opgroeien

Alle kinderen hebben het recht op te groeien in een veilige en gezonde omgeving. Zij moeten kunnen ontwikkelen om zo hun eigen plek in de samenleving te kunnen vinden.

Jongeren in Oostzaan

Voor jongeren in Oostzaan is heel wat te doen. Bij JONG Oostzaan vind je activiteiten die voor en door jongeren worden georganiseerd. Heb je ideeën en/of wensen laat het hen weten.

Leerlingenvervoer

Kan uw kind niet zelfstandig naar school? Misschien komt u in aanmerking voor leerlingenvervoer. U vraagt leerlingenvervoer aan bij de gemeente.

Local Heroes

Bij het project Local Heroes krijgen jongeren tussen de 14 en 27 jaar de kans om in zes maanden hun talenten te ontwikkelen en zich in te zetten om anderen te helpen. Local Heroes is een project gericht op maatschappelijk verantwoord ondernemen voor jongeren die op zoek zijn naar nieuwe kansen. 

Ouderlijk gezag, gezamenlijk gezag en voogdij aanvragen

Ouderlijk gezag, gezamenlijk gezag of voogdij hebben betekent dat u beslissingen mag nemen over een kind. Ouderlijk gezag en gezamenlijk gezag vraagt u online aan bij de rechtbank. Ook het aanwijzen van een voogd kan online bij de rechtbank of via uw testament.

Vragen over jeugd en gezin

Voor vragen over opgroeien, opvoeding en problemen met uw kinderen kunt u naar het Centrum Jong. Heeft u extra ondersteuning nodig? Meld uw hulpvraag dan bij het jeugdteam.

Ik word 18 jaar

Gefeliciteerd! Je bent volwassen. Vanaf je 18e regel je veel dingen zelf. Hier staat wat je zelf moet regelen, zoals DigiD, zorgverzekering, donorregister, Woningnet.