Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Wmo zorg en ondersteuning

De gemeente is verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning aan inwoners. Dit is in de Wet maatschappelijke ondersteuning vastgelegd (Wmo). De Wmo zorgt ervoor dat u als inwoner zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen en andere mensen kunt ontmoeten.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De gemeente is verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning aan inwoners. Dit is in de Wet maatschappelijke ondersteuning vastgelegd (Wmo). De Wmo zorgt ervoor dat je als inwoner zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen en andere mensen kunt ontmoeten.

Hulp bij wonen en gezondheid

Kunt u niet meer zonder hulp thuis wonen? Of kunt u niet meer zelf het huishouden doen? Vaak kunnen mensen in uw omgeving helpen. U kunt uw hulpvraag ook bij de gemeente stellen.

Mantelzorgcompliment

De gemeente Oostzaan vindt waardering voor mantelzorgers erg belangrijk. Vanaf 1 april tot 1 september is het mogelijk om, als blijk van waardering, een financiële tegemoetkoming te ontvangen als mantelzorger: het mantelzorgcompliment!

Ondersteuning voor mantelzorger aanvragen

Een mantelzorger zorgt voor een familielid, vriend of buur. Het kan zijn dat het geven van deze zorg te zwaar wordt. Lees hier wat u kunt doen voor (tijdelijke) ondersteuning.

Persoonsgebonden budget

Met een persoonsgebonden budget (pgb) regelt u zelf de zorg of ondersteuning die u nodig heeft. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente of de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Verzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers

Veroorzaakt u schade tijdens uw werk als vrijwilliger of mantelzorger? Of is er een ongeluk gebeurd? Dan bent u verzekerd via de gemeente.