Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Mantelzorg

Mantelzorg is onbetaalde zorg voor zieke of gehandicapte familieleden of vrienden. Je kunt als volwassenen mantelzorger zijn, maar ook als kind; dan ben je een jonge mantelzorger.

Mantelzorg wat is dat?

Mantelzorg is onbetaalde zorg voor zieke of gehandicapte familieleden of vrienden. Het gaat bij mantelzorg om intensieve zorg voor langere tijd. Mantelzorg wordt gegeven door volwassenen maar ook door jonge mantelzorgers.

Ondersteuning voor mantelzorger aanvragen

Een mantelzorger zorgt voor een familielid, vriend of buur. Het kan zijn dat het geven van deze zorg te zwaar wordt. Lees hier wat u kunt doen voor (tijdelijke) ondersteuning.

Verzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers

Veroorzaakt u schade tijdens uw werk als vrijwilliger of mantelzorger? Of is er een ongeluk gebeurd? Dan bent u verzekerd via de gemeente.

Mantelzorgcompliment

De gemeente Oostzaan vindt waardering voor mantelzorgers erg belangrijk. Vanaf 1 april tot 1 september is het mogelijk om, als blijk van waardering, een financiële tegemoetkoming te ontvangen als mantelzorger: het mantelzorgcompliment!