Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Hulp bij werk zoeken

Lukt het niet om werk te vinden? Misschien kunt u een cursus volgen of vrijwilligerswerk doen. U kunt de mogelijkheden met uw gemeente bespreken.

Personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt

Als je als ondernemer op zoek bent naar een kandidaat voor je openstaande vacature, klussen hebt waarbij je tijdelijk extra handen kunt gebruiken, maatschappelijk verantwoord wil ondernemen, meer wilt weten over de banenafspraak en de Participatiewet, dan kun je contact opnemen met het Werkgeversservicepunt Zaanstreek-Waterland. Kijk voor meer informatie op de website van het WSP.

Vrijwilligerswerk

Vrije tijd over? Wilt u iets nuttigs doen? Iets voor anderen betekenen, sociale contacten opdoen, een gat op uw CV voorkomen of uw kennis en ervaring overbrengen? Word vrijwilliger!

Werken met een arbeidsbeperking

Als je een arbeidsbeperking hebt, kun je ondersteuning krijgen bij het zoeken naar werk en op je werkplek zelf. De gemeente werkt voor ondersteuning samen met het UWV en regionale werkbedrijven.

Werken onder begeleiding

Als u een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking heeft, kunt u beschut werk aanvragen. U werkt dan onder begeleiding, met aangepaste werkzaamheden of op een aangepaste werkplek. U vraagt beschut werk aan bij het UWV.