Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Werken met een arbeidsbeperking

Als u een arbeidsbeperking hebt, kunt u hulp krijgen bij het zoeken naar werk en op uw werkplek zelf. De gemeente werkt voor het regelen van hulp samen met het UWV en regionale werkbedrijven.

U kunt hulp van de gemeente krijgen als:

  • u bent opgenomen in het doelgroepregister.
  • u hulp nodig hebt bij het vinden van (vrijwilligers-) werk.
  • u een opleiding volgt in het speciaal onderwijs en binnenkort van school komt.
  • u een arbeidsbeperking hebt en ook werkt. Uw werkgever kan misschien weer hulp krijgen van de gemeente zodat u kunt blijven werken. Dit kan als uw arbeidsbeperking voor uw arbeidscontract al bekend was en u door uw arbeidsbeperking niet het minimumloon kan verdienen.

Heeft u een bijstandsuitkering? Dan kunt u terecht bij uw contactpersoon van het team Werk & Inkomen. Uw contactpersoon werkt samen met onze werkmakelaars om zo samen uw kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. 
Heeft u een UWV-uitkering, bijvoorbeeld Wajong? Dan kunt u terecht bij het UWV voor hulp.

Het UWV houdt een lijst (register) bij van alle mensen die op zoek zijn naar werk met een arbeidsbeperking, die extra hulp nodig hebben om werk te vinden. Die lijst noemen we het doelgroepregister. Alle mensen die op de lijst staan in het doelgroepregister kunnen de gemeente en het UWV vragen om extra hulp en ondersteuning.

Het UWV kan u vertellen of u in het doelgroepregister staat. Dit kunt u ook controleren via de website van het UWV. Staat u niet in het doelgroepregister en denkt u dat u wel tot de doelgroep behoort? Doe dan een 'Aanvraag Beoordeling Arbeidsvermogen' bij het UWV.