Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) adviseert het college van Oostzaan gevraagd en ongevraagd over beleid en ontwikkelingen in het sociale domein.

Onze gemeente heeft belangrijke taken die het leven van mensen direct raken:

 • wonen;
 • werken of juist geen werk;
 • actief betrokken zijn/blijven bij de maatschappij;
 • schulden of geldgebrek;
 • opgroeien en opvoeden;
 • naar school gaan;
 • zelfstandig worden;
 • ziek zijn en/of leven met een lichamelijke of geestelijke beperking.

Dat allemaal bij elkaar is het sociaal domein.

Onze gemeente maakt hiervoor het beleid en is verantwoordelijk voor de uitvoering. Hierin en hierover wordt meegedacht door Oostzaners in de Adviesraad Sociaal Domein, afgekort ASD.

Kort samengevat: De ASD denkt actief mee over de taken die de gemeente heeft op basis van 3 wetten:

 1. de Wet op de maatschappelijke ondersteuning
 2. de Jeugdwet
 3. de Participatiewet

De ASD geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders. De leden van de ASD doen dit werk als vrijwilligers.

U kunt ons per e-mail bereiken: adviesraadsociaaldomein@oostzaan.nl.

Al onze vrijwillige leden hebben naast een brede maatschappelijke interesse en affiniteit met alle beleidsvelden van het sociaal domein, ook eigen aandachtsvelden waar zij zich op richten. De leden zijn:

 • Joke van Ammers
 • Jelle Brinkhuijsen
 • Herman Flens (voorzitter)
 • Jan Bakker
 • Ineke van der Wel
 • Ella Holkamp (secretaris)
 • Laura Posch

Wij vergaderen vrijwel maandelijks op de (laatste) maandag van 15:30 - 17:30 uur.

De vergaderingen worden gehouden in de Beerlingzaal in het gemeentehuis van Oostzaan. De vergaderingen zijn openbaar. Inwoners zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen - tenzij in de agenda anders aangegeven staat.

Het vergaderschema 2023 is als volgt:

 • 30 januari
 • 27 februari
 • 27 maart
 • 24 april
 • 22 mei
 • 26 juni
 • 28 augustus
 • 25 september
 • 30 oktober
 • 27 november
 • 18 december (reserve)

Hieronder vindt u de agenda, verslagen en adviezen van het laatste jaar. Verslagen van voorgaande jaren vindt u onder het kopje archief. Scroll hiervoor verder naar beneden.

Agenda

Agenda ASD Oostzaan d.d. 30 oktober 2023

Verslagen

 

Verslag ASD Oostzaan d.d. 22 mei 2023_DEF

Verslag ASD Oostzaan d.d. 24 april 2023_DEF

Verslag ASD Oostzaan d.d. 27 maart 2023_DEF

Verslag ASD Oostzaan d.d. 30 januari 2023_DEF

Verslag ASD Oostzaan d.d. 28 november 2022_DEF

Verslag ASD Oostzaan d.d. 27 februari 2023_DEF.pdf

Adviezen

advies - Integraal Beleidskader Sociaal Domein_DEF

advies - Wmo-enquete 2021 26 september 2022.pdf

Archief notulen

Verslag ASD Oostzaan d.d. 31 oktober 2022_DEF

Verslag ASD Oostzaan d.d. 26 september 2022_DEF.pdf

Verslag ASD Oostzaan d.d. 29 augustus 2022_DEG.pdf

Verslag 30 mei 2022 ASD.pdf

Verslag ASD Oostzaan d.d. 25 april 2022_DEF.pdf

Verslag ASD Oostzaan d.d. 28 maart 2022.pdf

Verslag ASD Oostzaan d.d. 28 februari 2022_DEF.pdf

Verslag ASD Oostzaan d.d. 31 januari 2022.pdf

Verslag ASD Oostzaan 29 november 2021.pdf

Verslag ASD Oostzaan 25 oktober 2021.pdf

Verslag ASD Oostzaan 27 september 2021.pdf

Verslag ASD Oostzaan 30 augustus 2021.pdf

Verslag ASD Oostzaan 28 juni 2021.pdf

Verslag ASD Oostzaan d.d. 31 mei 2021.pdf

Verslag ASD Oostzaan d.d. 29 maart 2021_DEF.pdf

Verslag ASD Oostzaan d.d. 30 november 2020_DEF.pdf

Notulen - 26 oktober 2020.pdf

Notulen - 28 september 2020

Notulen - 31 augustus 2020

Notulen - 29 juni 2020

Notulen - 24 februari 2020

Notulen - 27 januari 2020

Archief adviezen

advies - Mantelzorgcompliment 27 september 2021

advies - light van het Sociaal beleid en de Uitvoering 27 september 2021

advies - Gevraagd advies Beleidsregels Wmo 2020 1 augustus 2020

advies - Ongehinderd 30 mei 2018

advies - Beleidsregels Wmo 2018 27 april 2108

advies - beschut werken voormalig Baanstedemedewerkers 26 maart 2018

advies - Verordening Jeugdhulp 2017 13 september 2017

advies - informeel advies inkoop Wmo 2019 19 juni 2017

advies - gevraagd advies Plan Jeugdhulp 12 maart 2017

Jaarverslagen

Jaarverslag ASD 2022

Jaarverslag ASD 2021.pdf

Kort jaarverslag ASD Oostzaan 2020.pdf

Jaarverslag 2019 en vooruitblik 2020 / pdf

jaarverslag - 2017 en vooruitbik 2018

jaarverslag - 2016 en vooruitblik 2017

jaarverslag - 2015