Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) adviseert het college van Oostzaan gevraagd en ongevraagd over beleid en ontwikkelingen in het sociale domein.

Wat doet de ASD?

Onze gemeente heeft belangrijke taken die het leven van mensen direct raken:

 • Wonen
 • Werken of juist geen werk
 • Actief betrokken zijn/blijven bij de maatschappij
 • Schulden of geldgebrek
 • Opgroeien en opvoeden
 • Naar school gaan
 • Zelfstandig worden
 • Ziek zijn en/of leven met een lichamelijke of geestelijke beperking

Dat allemaal bij elkaar is het sociaal domein.

Onze gemeente maakt hiervoor het beleid en is verantwoordelijk voor de uitvoering. Hierin en hierover wordt meegedacht door Oostzaners in de Adviesraad Sociaal Domein, afgekort ASD.

Kort samengevat: De ASD denkt actief mee over de taken die de gemeente heeft op basis van 3 wetten:

 1. De Wet op de maatschappelijke ondersteuning
 2. De Jeugdwet
 3. De Participatiewet

De ASD geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders. De leden van de ASD doen dit werk als vrijwilligers.

U kunt ons per e-mail bereiken: adviesraadsociaaldomein@oostzaan.nl.  

Al onze vrijwillige leden hebben naast een brede maatschappelijke interesse en affiniteit met alle beleidsvelden van het sociaal domein, ook eigen aandachtsvelden waar zij zich op richten. De leden zijn:

 • Joke van Ammers
 • Jelle Brinkhuijsen
 • Herman Flens (voorzitter)
 • Jan Bakker
 • Ineke van der Wel
 • Carla Mooij 
 • Laura Posch
 • Indra Damwijk (secretaris)

Wij vergaderen vrijwel maandelijks op de (laatste) maandag van 15:30 - 17:30 uur.

De vergaderingen worden gehouden in de Beerlingzaal in het gemeentehuis van Oostzaan. De vergaderingen zijn openbaar. Inwoners zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen - tenzij in de agenda anders aangegeven staat.

Het vergaderschema 2024 is als volgt:

 • 26 februari
 • 25 maart
 • 29 april
 • 27 mei
 • 24 juni
 • 26 augustus
 • 30 september
 • 28 oktober
 • 25 november

Hieronder vindt u de agenda, verslagen en adviezen van het laatste jaar. Verslagen van voorgaande jaren vindt u onder het kopje archief. Scroll hiervoor verder naar beneden.

Agenda

 

Verslagen 2024

 

Adviezen

 

Archief verslagen 2023

 

Archief notulen 2022 - 2021

 

Archief adviezen

 

Jaarverslagen