Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Hulp bij een laag inkomen

Woont u in Oostzaan? En heeft u niet voldoende geld om van te leven? De gemeente kan u hulp en ondersteuning bieden bij geldzaken. Op deze pagina vindt u alle regelingen die de gemeente Oostzaan heeft om u te helpen.

Algemene bijstand

Als je te weinig geld hebt om van te leven, krijg je misschien een bijstandsuitkering. Je inkomen wordt dan aangevuld tot een minimaal bedrag. Je vraagt een bijstandsuitkering aan via Werk.nl.

Wijziging doorgeven Algemene bijstand

Krijgt u een bijstandsuitkering? En is er iets veranderd in uw situatie? Dan heeft dit waarschijnlijk invloed op uw uitkering. Geef wijzigingen daarom direct aan ons door.

Bespaar geld met een energiecoach

Vanaf januari 2024 kunnen alle inwoners van Oostzaan een energiecoach aanvragen. Deze coach komt bij u thuis langs. Na het huisbezoek krijgt u persoonlijke tips om thuis simpele dingen te veranderen.

Bijzondere bijstand

Heb je een laag inkomen en onverwachte, hoge kosten? Dan kun je bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente.

Collectieve zorgverzekering

Heeft u een laag inkomen, maar wilt u toch goed verzekerd zijn? Bekijk of u een collectieve zorgverzekering kunt krijgen bij Univé of Zilveren Kruis.

Energietoeslag lage inkomens

Ook dit jaar kunnen inwoners met een laag inkomen een energietoeslag aanvragen van € 1.300. Met dit extra geld ondersteunen we deze huishoudens bij het betalen van hun energierekening.

Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een bijdrage voor mensen die lange tijd van een laag inkomen moeten leven. Vraag de toeslag aan bij de gemeente.

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW)

Ben je op of na je 50e verjaardag werkloos geworden? Als je inkomen onder het sociale minimum komt, is de Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (IOAW) voor jou bedoeld.

Inkomensvoorziening oudere zelfstandigen (IOAZ)

Beoefen je zelfstandig je beroep? Ben je tussen de 55 jaar en je pensioengerechtigde leeftijd en (binnenkort) werkloos of arbeidsongeschikt? Als je inkomen onder het sociale minimum komt, is de IOAZ er voor jou.

Kinderopvang

Heeft u een laag inkomen en een kind dat naar de kinderopvang gaat? Misschien krijgt u extra geld voor kinderopvang van de gemeente.

Kinderparticipatiefonds

Het kinderparticipatiefonds is bedoeld om schoolgaande kinderen mee te laten doen in de maatschappij. Hiermee willen we voorkomen dat kinderen in een sociaal maatschappelijk isolement raken door het lage inkomen van hun ouders.

Kwijtschelding belastingen en heffingen

Als u de gemeentebelasting niet kunt betalen, kan de gemeente misschien uw belasting kwijtschelden. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente.

Seniorenparticipatiefonds

Het seniorenfonds is bedoeld om senioren mee te laten doen in de maatschappij. Hiermee wordt voorkomen dat je als senior in een sociaal maatschappelijk isolement raakt door je lage inkomen.

Studietoeslag

Ben je een student met een beperking en kun je niet of nauwelijks bijverdienen? Vraag dan een studietoeslag aan bij de gemeente.

Tijdelijk Noodfonds Energie 2024

Het Tijdelijk Noodfonds Energie is ook in 2024 open voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening. Het Noodfonds helpt om energieschulden te voorkomen en geeft steun bij een deel van de energierekening. Misschien kunt u steun krijgen uit het Tijdelijk Noodfonds Energie. U kunt tot en met 31 maart 2024 een aanvraag indienen op hun website.