Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Kinderparticipatiefonds

Het kinderparticipatiefonds is bedoeld om schoolgaande kinderen mee te laten doen in de maatschappij. Hiermee willen we voorkomen dat kinderen in een sociaal maatschappelijk isolement raken door het lage inkomen van hun ouders. 

De bijdrage is voor schoolgeld, kosten voor leermiddelen zoals boeken, maar ook voor bijvoorbeeld kleding of een fiets.

Je kunt per kind één per jaar een aanvraag doen.

Voor het aanvragen van een bijdrage uit het Kinderparticipatiefonds kun je direct het online aanvraagformulier invullen.

Heb je hulp nodig bij je aanvraag? Je kunt terecht bij het inloopspreekuur van het Sociaal Team

Direct online aanvragen

Wij moeten kunnen vaststellen dat je moet rondkomen van het sociaal minimum. Als je al langer een uitkering van de gemeente ontvangt, hebben wij de meeste gegevens al. 

Wanneer je geen uitkering van de gemeente (meer) ontvangt, moet je de volgende bewijsstukken toevoegen. Heb je een partner? Dan hebben we daar ook bewijsstukken van nodig.

 • Kopie van laatste loon/salarisstrook of uitkeringsoverzicht
 • Kopie alimentatie (mag bankafschrift zijn)
 • Kopie ontvangen studiefinanciering
 • Kopie andere inkomsten dan hierboven genoemd
 • Kopie van je bankpas (Het bankrekeningnummer moet duidelijk leesbaar zijn)

De bijdrage voor kinderen is vastgesteld voor 2 categorieën:

 • Kinderen in het basisonderwijs € 200,00
 • Kinderen in het voortgezet onderwijs € 250,00

Als je de aanvraag hebt ingediend en voorzien van alle bewijsstukken ontvang je binnen acht weken een besluit van de gemeente. Snel daarna ontvang je de bijdrage op je rekening.

Let op: wanneer je niet alle gegevens meestuurt, duurt het langer.

De gemeente heeft een aantal financiële regelingen die speciaal bedoeld zijn voor mensen met een laag inkomen.

Lees hier meer over andere mogelijkheden voor inkomensondersteuning

Je kunt een bijdrage van het kinderparticipatiefonds aanvragen als:

 • je een laag inkomen hebt, namelijk maximaal 120% van de bijstandsnorm > website Overheid indicatie laag inkomen  
 • je een kind hebt, tot 18 jaar, voor wie je kinderbijslag of pleegzorgvergoeding ontvangt
 • je kind minimaal één maand naar school gaat, thuisonderwijs heeft en/of tenminste leerplichtig is.
 • je in de gemeente woont