Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Inkomensvoorziening oudere zelfstandigen (IOAZ)

Beoefen je zelfstandig je beroep? Ben je tussen de 55 jaar en je pensioengerechtigde leeftijd en (binnenkort) werkloos of arbeidsongeschikt? Als je inkomen onder het sociale minimum komt, is de IOAZ er voor jou. Je kunt een beroep doen op de IOAZ voor woonkosten, eten en andere noodzakelijke kosten. Je aanvraag moet je indienen bij de gemeente Zaanstad via onderstaande link. Een casemanager neemt vervolgens contact met je op voor een afspraak. Aan de hand van de door jou ingeleverde formulieren en bewijsstukken beoordeelt de gemeente of je recht hebt op een IOAZ-uitkering.

Website - Zaanstad - informatie IOAZ