Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Wijziging doorgeven Algemene bijstand

Krijgt u een bijstandsuitkering? En is er iets veranderd in uw situatie? Dan heeft dit waarschijnlijk invloed op uw uitkering. Geef wijzigingen daarom direct aan ons door.

Formulier - Ik ben klant en heb een wijziging

Formulier - Ik ben bewindvoerder en heb een wijzging

 

Waarom moet ik wijzigingen doorgeven?

In de wet staat dat u wijzigingen moet doorgeven. Dit heet de inlichtingenplicht. U moet alles doorgeven wat van invloed kan zijn op de hoogte of uw recht op een uitkering. Geeft u een wijziging niet of te laat door? Dan kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering. U moet dan bijvoorbeeld geld aan ons terugbetalen. Of misschien krijgt u een boete. De wet waar dit in staat, is de participatiewet. 

Hoe snel moet ik de wijziging doorgeven?

Geef uw wijziging binnen 5 werkdagen door. Dit zijn 5 dagen vanaf het moment dat de wijziging ingaat. Uw inkomsten geeft u maandelijks voor de 28e van de lopende maand aan ons door.

Aanpak

Geef wijzigingen direct aan ons door via het wijzigingsformulier. Dit kan online of met het papieren wijzigingsformulier. Bent u uw wijzigingsformulier kwijt? Neem dan contact met ons op. 

Welke wijzigingen moet ik doorgeven?

Hieronder staan voorbeelden van wijzigingen die u aan ons door moet geven.

Uw woonsituatie

Wanneer mensen bij u komen wonen of uit uw huis vertrekken kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Wij vragen u daarom de volgende wijzigingen aan ons door te geven:

 • U gaat samenwonen of trouwen waarbij u bij elkaar in 1 huis gaat wonen. 
 • U gaat uit elkaar of scheiden waarbij u of uw partner uit huis vertrekt.
 • U krijgt een kind. 
 • Uw kind komt bij u inwonen of woont niet langer bij u. 
 • Een medebewoner is 21 jaar geworden (kostendelersnorm). 
 • Iemand anders is bij u komen wonen of is verhuisd. 
 • U verhuurt een kamer of stopt met de verhuur. 
 • U verblijft tijdelijk op een ander adres, bijvoorbeeld omdat u bent opgenomen in een ziekenhuis of in een inrichting. Ook kan het zijn dat u iemand anders verzorgt.

Vakantie of verblijf buiten de gemeente

Als u een uitkering ontvangt, heeft u ook recht op vakantie buiten uw gemeente. U mag per jaar maximaal 4 weken per kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 december) op vakantie in het buitenland met behoud van uitkering. U geeft dit aan ons door voordat u op vakantie gaat. Deze 4 weken kunt u zelf opdelen in periodes, bijvoorbeeld 2 keer 2 weken. Gaat u in totaal langer dan 4 weken met vakantie? Dan heeft u na 4 weken geen recht meer op de uitkering.

Bent u langer dan 7 dagen ergens anders in Nederland? Dan geeft u dit ook aan ons door.

Formulier: Vakantie aanvraag

 

Uw werk, studie, uitkering of alimentatie

Het kan zijn dat u naast uw bijstandsuitkering nog een andere uitkering heeft of dat u andere activiteiten gaat ondernemen. Wij vragen u daarom de volgende wijzigingen aan ons door te geven: 

 • U of uw partner start of stopt met werken. Hier valt ook het af en toe een dag voor het uitzendbureau werken onder. 
 • U of uw partner start of stopt met vrijwilligerswerk. 
 • U, uw partner of een medebewoner van 21 jaar of ouder start of stopt met studeren. 
 • U gaat een andere uitkering ontvangen of de hoogte van de andere uitkering wijzigt (bijvoorbeeld: ZW, WIA, WAJONG, WW, WAO, TW en AOW). 
 • U krijgt alimentatie van uw ex-partner of de alimentatie stopt. 
 • U krijgt pensioen. 
 • U verdient geld bijvoorbeeld door klussen, schoonmaken, of op de kinderen van de buurvrouw passen. 

Uw inkomsten

Bent u weer (gedeeltelijk) aan het werk? Ook dat geeft u aan ons door. Dan moet u iedere maand uw inkomsten uit werk aan ons door geven. U vult uw inkomsten in op het wijzigingsformulier. Vergeet hierbij niet uw loonspecificatie of salarisstrook mee te sturen. Zijn uw inkomsten zo hoog zijn dat u geen uitkering meer nodig heeft? Geef ook dit aan ons door.

Uw vermogen

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, mag de waarde van uw bezittingen niet boven een bepaald bedrag uitkomen. Wanneer iets wijzigt in uw vermogen dan geeft u dit door. Denk hierbij aan:

 • spaargeld
 • aandelen
 • bezittingen zoals dure apparatuur, sieraden of een auto (of ander motorvoertuig)
 • een huis of grond (in het buitenland)
 • ontvangen geld uit een erfenis, loterij of door gokken

Overige wijzigingen

De volgende wijzigingen geeft u ook aan ons door:

 • Uw verblijfsvergunning is verlengd, gewijzigd of gestopt. 
 • Uw nationaliteit is gewijzigd. 
 • U gaat in detentie of krijgt een andere straf (bijvoorbeeld taakstraf). 
 • Uw e-mailadres of telefoonnummer wijzigt.