Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Algemene bijstand

Als u te weinig geld heeft om van te leven, krijgt u misschien een bijstandsuitkering. Uw inkomen wordt dan aangevuld tot een minimaal bedrag. U vraagt een bijstandsuitkering aan via Werk.nl.

U kunt een bijstandsuitkering krijgen als u geen werk of te weinig inkomen heeft om van te leven. Om de uitkering te kunnen aanvragen moet u 18 jaar zijn en u mag niet ouder zijn dan de AOW-leeftijd. Om een bijstandsuitkering te krijgen moeten uw inkomen en eigen vermogen onder de bijstandsgrens liggen. Eigen vermogen is bijvoorbeeld uw huis, auto en spaargeld. Een bijstandsuitkering ontvangt u totdat u weer genoeg inkomen heeft.

Als u een uitkering wilt aanvragen heeft u een DiGiD nodig.

Heeft u geen DiGiD, vraag deze dan aan via DigiD.nl

Zo vraagt u een bijstandsuitkering aan:

 • U gaat naar de website van UWV, Werk.nl;
 • Daar schrijft u zich in als werkzoekende en vraagt u de uitkering aan;
 • U volgt de stappen die worden aangegeven door werk.nl;
 • Als u alle stappen heeft gevolgd dan bent u klaar met uw aanvraag op werk.nl;
 • Nu moet u de gemeente laten weten dat u de aanvraag via werk.nl heeft gedaan;
 • U doet dit door op de link die u ziet staan op werk.nl te klikken, u krijgt een formulier te zien, deze vult u volledig in. Bent u klaar met invullen dan mag u het formulier opsturen via de knop verzenden.

Hoe nu verder?

 • De gemeente heeft uw aanvraag ontvangen;
 • Een medewerker van de gemeente bekijkt uw aanvraag en stuurt u een brief;
 • In die brief leest u wat wij van u nodig hebben om uw aanvraag verder te bekijken;

Wat kan er nodig zijn?

 1. Paspoort/Identiteitskaart of verblijfsvergunning;
 2. Informatie over uw inkomen;
 3. Informatie over uw schulden;
 4. Bankafschriften van uw spaarrekeningen en uw lopende rekeningen;
 5. Ontslagbewijzen;
 6. Informatie over de beëindiging van een vorige uitkering;
 7. Informatie over uw woning.

Als alle informatie wat in de brief staat op tijd binnen is gekomen wordt u gebeld om een afspraak te maken voor een intakegesprek.

 •  

 • U heeft niet genoeg geld voor uw levensonderhoud. Heeft u een partner? Of woont u samen met iemand en deelt u de kosten van het huishouden? Dan tellen het inkomen en vermogen van deze persoon mee. Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee zolang uw kind jonger is dan 27 jaar.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont in Nederland.
 • U kunt laten zien dat u basiskennis heeft van het Nederlands (niveau 1F). Dat betekent dat u korte, makkelijke teksten kan schrijven en begrijpen. 
 • U heeft geen recht op een andere uitkering.
 • U behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gevangenen of vreemdelingen zonder verblijfsvergunning.
 • Bent u tussen de 18 en 27 jaar oud? Dan zijn er extra voorwaarden om de bijstandsuitkering te krijgen.
 • Wilt u verhuizen naar een andere gemeente? En heeft u een bijstandsuitkering? Dan moet u daar eerst naar werk zoeken.
 • U houdt zich aan de regels die de gemeente u oplegt.

Komt u uit 1 van deze Europese landen? Dan krijgt u de eerste 3 maanden dat u in Nederland bent alleen bijstand in 1 van deze gevallen:

 • U bent werknemer of zelfstandig ondernemer volgens het EU-recht. Dat wil zeggen:
  • U werkt minimaal 16 uur per week.
  • U verdient minimaal 50% van de bijstandsnorm uit uw land.
  • Als u zelfstandig ondernemer bent: uw bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK).
 • U bent tegen uw wil werkloos of arbeidsongeschikt geraakt. Dit is minder dan 6 maanden geleden.
 • U bent familielid van een EU-inwoner die in Nederland woont, werkt, studeert of een bedrijf is gestart. U woont op hetzelfde adres als dit familielid.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Wanneer wordt de uitkering uitbetaald als ik geen inkomsten heb?

Uw uitkering wordt elke maand rond de 29ste overgemaakt. Het bedrag staat binnen drie werkdagen op uw rekening bijgeschreven, soms zelfs dezelfde dag. Dit hangt af van uw bank. U moet er rekening mee houden dat als uw uitkering op vrijdag overgemaakt wordt het weekend niet meegeteld wordt als werkdagen. Uw uitkering staat dan uiterlijk dinsdag op uw rekening.

 • januari: donderdag 25 januari 2024
 • februari: maandag 26 februari 2024
 • maart: donderdag 28 maart 2024
 • april: donderdag 25 april 2024
 • mei: dinsdag 28 mei 2024
 • vakantiegeld: dinsdag 4 juni 2024 (onder voorbehoud)
 • juni: donderdag 27 juni 2024
 • juli: maandag 29 juli 2024
 • augustus: dinsdag 27 augustus 2024
 • september: donderdag 26 september 2024
 • oktober: dinsdag 29 oktober 2024
 • november: donderdag 28 november 2024
 • december: dinsdag 24 december 2024

Uitbetalingsdatum uitkering als u inkomsten heeft

Als u inkomsten heeft, dan kan het gebeuren dat uw uitkering pas na de 29ste van dezelfde maand wordt overgemaakt. De inkomsten van een maand worden met de uitkering van dezelfde maand verrekend, bijvoorbeeld de inkomsten van de maand september worden in de maand september verrekend.

De uitkering wordt pas overgemaakt als de inkomsten zijn doorgegeven via het inkomstenformulier en er een loonstrook van dezelfde maand is meegestuurd. Het verwerken van de stukken duurt vijf tot zeven werkdagen.

Problemen latere uitbetaling

Zorgt een latere uitbetaling van uw uitkering voor problemen waar u niet uitkomt, neem dan contact op met uw contactpersoon.

Wanneer wordt vakantiegeld uitbetaald?

Elk jaar wordt vakantiegeld uitbetaald. In 2024 is dat op dinsdag 4 juni 2024 (onder voorbehoud). Het kan zijn dat het vakantiegeld aan een ander (derde) wordt doorbetaald, zoals naar een bewindvoerder of deurwaarder als u problemen/schulden hebt.

Maandelijkse uitbetaling vakantiegeld

Per juni 2024 wordt het vakantiegeld per maand uitbetaald. Voorheen werd het vakantiegeld eenmaal per jaar uitbetaald. U zal hierdoor per maand meer aan uitkering ontvangen op uw rekening. U krijgt in juni 2024 nog één keer uw vakantiegeld zoals u gewend bent. Dit is het vakantiegeld dat u heeft gespaard over het afgelopen jaar (1 juni 2023 tot en met 31 mei 2024).

Let op. Als er beslag op uw uitkering is gelegd, mag u niet onder de 95% van het bestaansminimum terecht komen. Mocht u hierover vragen hebben, of behoefte aan advies en hulp bij uw financiën, dan kunt u contact opnemen met het team Werk & Inkomen tijdens het telefonisch spreekuur van maandag tot donderdag van 08:30 uur- 11:30 uur via telefoonnummer 075 651 2100. Ook kunt u contact opnemen met het Sociaal Plein.

 

 

 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Vanaf juni 2024 verandert het vakantiegeld. Lees hieronder bij de veelgestelde vragen wat dit precies betekent voor uw situatie. 

Veelgestelde vragen over vakantiegeld

Vanaf juni 2024 krijgt u uw vakantiegeld iedere maand op uw rekening.

 • U krijgt in juni 2024 nog één keer uw vakantiegeld zoals u gewend bent. Dit is het vakantiegeld dat u heeft gespaard over het afgelopen jaar (1 juni 2023 tot en met 31 mei 2024).
 • Vanaf 1 juni 2024 krijgt u iedere maand uw vakantiegeld. U krijgt dan meer geld op uw rekening. Dit is het bedrag van uw uitkering én 5% vakantiegeld.
 • Vanaf volgend jaar krijgt u geen groot bedrag meer in juni.

 • Als u een bijstandsuitkering heeft met een schuld bij de gemeente dan houdt de gemeente iedere maand maximaal 5% in op uw uitkering. Dit verandert niet. De hoogte van het bedrag dat u aflost blijft hetzelfde.

   

 • Als u een bijstandsuitkering heeft met een schuld bij beslagleggers anders dan bij de gemeente dan houdt de gemeente ook iedere maand maximaal 5% in. Dit verandert niet. De hoogte van het bedrag dat u aflost blijft hetzelfde. Op deze manier lost u uw schuld bij de beslagleggers af.

De manier waarop we aan uw beslagleggers betalen verandert wel. Van uw uitkering houden wij iedere maand maximaal 5% in. Dit deel sparen wij voor u op. We betalen de beslaglegger vanaf 1 juni 2024 één keer per jaar. Alleen indien noodzakelijk dan betalen we eens per maand, zoals voorheen. Deze verandering is gunstiger voor u. Zo betaalt u minder administratiekosten en lost u uw schuld sneller af. Een uitzondering hierop is dat de gemeente sommige beslagleggers niet jaarlijks mag uitbetalen (bijvoorbeeld LBIO ingeval van alimentatieschuld). In deze situatie houden wij iedere maand maximaal 5% in en betalen dit maandelijks meteen uit aan de beslaglegger.

Op 23 maart 2023 heeft de rechter bepaald dat mensen met een bijstandsuitkering niet onder 95% van de uitkering terecht mogen komen. Dit heet de beslagvrije voet. Als het vakantiegeld per jaar wordt uitbetaald, dan kunnen zij onder de 95% terecht komen als zij ook op een schuld moeten aflossen bij de gemeente of schuldeiser. Bij een maandelijkse betaling gebeurt dat niet. De gemeente heeft ervoor gekozen om voor alle bijstandsgerechtigden het vakantiegeld vanaf juni 2024 maandelijks te betalen. Of er nu sprake van beslag is of niet. Dit heeft als voordeel dat u zelf bepaalt of u het vakantiegeld direct uitgeeft of spaart. En als er geen uitzonderingen zijn in de uitbetaling van het vakantiegeld geeft dit minder kans op fouten. Meer informatie over de beslagvrije voet vindt u op uwbeslagvrijevoet.nl of bij uw inkomensconsulent.

Nee. U krijgt geen hoger bedrag aan uitkering dan u al kreeg. U krijgt het vakantiegeld alleen op een andere manier betaald. Dit heeft geen invloed op uw toeslagen.

Nee dat kan niet. Alle mensen in de bijstand krijgen het vakantiegeld vanaf juni 2024 iedere maand betaald. U bepaalt zelf of u het vakantiegeld direct uitgeeft. Of dat u het zelf spaart.

Er verandert niets in de manier waarop wij uw inkomsten verrekenen. Als u inkomsten uit (parttime) werk heeft, dan heeft dit geen gevolgen voor de hoogte van uw vakantiegeld. De gemeente betaalt maandelijks uw vakantiegeld uit.

Bij een ‘100% maatregel’ heeft u géén recht op vakantiegeld over de maand of maanden waarin u een maatregel opgelegd krijgt.

Nee. Uw vakantiegeld krijgt u vanaf juni 2024 maandelijks betaald. Verrekenen kan vanaf dat moment niet meer.

Voor overige vragen kunt u tijdens het telefonisch spreekuur contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 075 651 2100 op werkdagen van maandag tot en met donderdag tussen 8:30 uur en 11:30 uur.

Als u hulp wilt bij uw financiën dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Team Oostzaan.