Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Seniorenparticipatiefonds

Het seniorenfonds is bedoeld om senioren mee te laten doen in de maatschappij. Hiermee wordt voorkomen dat je als senior in een sociaal maatschappelijk isolement raakt door uw lage inkomen. 

U kunt de bijdrage gebruiken voor sociale, educatieve en sportieve activiteiten of een aankoop waarmee de maatschappelijke participatie wordt verbeterd. Denk bijvoorbeeld aan het volgen van een computercursus of deelname aan een regionale wandeltocht.

U kunt 1 keer per jaar een aanvraag doen.

U kunt een bijdrage van het seniorenparticipatiefonds aanvragen als u:

  • een laag inkomen hebt, namelijk maximaal 120% van de bijstandsnorm > website Overheid indicatie laag inkomen 
  • één maand voor uw aanvraag de pensioen/AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt
  • in de gemeente woont.

Voor het aanvragen van een bijdrage uit het Seniorenparticipatiefonds (SPF) kunt u direct het online aanvraagformulier invullen.

U kunt ook een (pdf) aanvraagformulier downloaden, invullen en opsturen aan de gemeente.

Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? U kunt terecht bij het inloopspreekuur van het Sociaal Team.

Online aanvraagformulier - seniorenparticipatie fonds

Contact en openingstijden gemeente

Wij moeten kunnen vaststellen dat u moet rondkomen van het sociaal minimum. Voor het snel afhandelen van uw aanvraag hebben wij bewijsstukken van u nodig.

Heeft u een partner? Dan hebben we daar ook bewijsstukken van nodig:

  • Kopie van laatst betaalde uitkeringsoverzicht
  • Kopie alimentatie (mag bankafschrift zijn)
  • Kopie laatst betaalde pensioenoverzicht(en)
  • Kopie van je bankpas (Uw bankrekeningnummer moet duidelijk leesbaar zijn).

De bijdrage Seniorenparticipatiefonds is € 100 per kalenderjaar.

Als u de aanvraag hebt ingediend en hebt voorzien van alle bewijsstukken ontvangt u binnen 8 weken een besluit van de gemeente. Snel daarna ontvangt u de bijdrage op uw rekening. 

Let op: wanneer u niet alle gegevens meestuurt, duurt het langer.