Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Familiegroepsplan

In de Jeugdwet is vastgelegd dat ouders/gezinnen de mogelijkheid krijgen om samen met familie, vrienden en anderen die tot de sociale omgeving van de jeugdige behoren een Familiegroepsplan op te stellen. In dit plan kun je zelf aangeven hoe je de opvoed- en opgroeisituatie voor jouw kind(eren) wilt verbeteren en welke hulpverlening je eventueel verwacht. Hulpverleners gaan werken op basis van jouw plan.

Stichting Eigen Plan

Aanmelden van gezinnen kan telefonisch 06-52000360, per mail of via de website

De Eigen Kracht Centrale 

Aanmelden van gezinnen kan telefonisch 085 – 049 85 64, of via de website