Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Aanmelden bij Jeugdteam Oostzaan

Contact opnemen met het Jeugdteam, uw vraag stellen of aanmelden. Kan op de volgende twee manieren. 

Mail uw naam en telefoonnummer naar info@jeugdteamoostzaanwormerland.nl en wij bellen u binnen twee werkdagen terug om uw vraag met u te bespreken.

Als u problemen in de opvoeding ervaart en jeugdhulp nodig heeft, is het van groot belang dat het jeugdteam goed weet welke problemen u of uw kind ervaart en waar u mee geholpen zou zijn. Het resultaat dat ouders en kinderen/jongeren willen bereiken staat in de jeugdhulp centraal.

De ervaring leert dat als er meerdere knelpunten in het gezin spelen, deze van invloed kunnen zijn op de jeugdhulp. Daarom is het belangrijk dat het jeugdteam goed op de hoogte is van wat er speelt op verschillende leefgebieden van het gezin. Al deze aspecten komen in dit perspectiefplan aan de orde. 

We verzoeken u dit perspectiefplan zo volledig mogelijk in te vullen, waar mogelijk samen met uw gezinsleden. U kunt ook iemand vragen u daarbij te helpen. Het Jeugdteam is hier ook toe bereid.

Daarna bespreekt het jeugdteam dit perspectiefplan met u en uw gezinsleden en wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn om uw situatie te verbeteren. We bekijken wat u en uw omgeving zelf zouden kunnen doen en waarbij u eventueel ondersteund wilt worden. 

De afspraken leggen we met elkaar vast in dit perspectiefplan, zodat u weet waar u aan toe bent. Als dat nodig is kunnen we een jeugdhulpverlener en/of psycholoog inschakelen. Hij/zij krijgt het plan zodat hij/zij weet waarmee u geholpen wilt worden. De jeugdhulpverlener doet alles wat nodig is u te helpen. Het belang van het kind staat hierbij voorop: als u of wij vinden dat de veiligheid van het kind niet of onvoldoende is willen we dit graag bespreken.

Het perspectiefplan is van u en u bepaalt zelf wie deze informatie krijgt. Wij geven deze informatie niet door, tenzij u daar toestemming voor geeft.

Aanmeldformulier perspectiefplan

Verstuur het ingevulde word-document als bijlage naar:
info@jeugdteamoostzaanwormerland.nl

of

per post naar:
Gemeentehuis Wormerland
T.a.v. Jeugdteam Oostzaan/Wormerland
Koetserstraat 3
1531 NX Wormer