Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Samenwerken & partners van het Jeugdteam

Samenwerken

Deskundigen van het Jeugdteam werken samen met de deskundigen in basisvoorzieningen, om zo kennis en expertise over te dragen. Mocht blijken dat er behoefte is aan wat extra ondersteuning voor een jeugdige, dan kunnen de basisvoorzieningen doorverwijzen naar het Jeugdteam. Het Jeugdteam biedt ondersteuning, hulp bij een gedrags- of emotioneel probleem, bij een verstandelijke beperking en/of ondersteuning bij de opvoeding.

Als blijkt dat aanvullende specialistische hulp nodig is in jouw situatie, dan kan het Jeugdteam dit samen met jou aanvragen. Uiteraard kan dit ook via je huisarts. Op de Beschikbaarheidswijzer kun je de verschillende organisaties die specialistische ondersteuning bieden bekijken. Deze site is in de eerste plaats ontwikkeld voor deskundigen. De deskundigen in je Jeugdteam – maar ook je huisarts - kan samen met jou kijken welke ondersteuning het beste aansluit op de vraag.

Partners

De deskundigen van het Jeugdteam hebben verschillende expertises. Zij kunnen naast de hulp die zij zelf kunnen geven tijdelijk andere partners betrekken om de ondersteuning vanuit het Jeugdteam te versterken. Hieronder staat meer informatie over de lokale partners.

De gemeente heeft als de ondersteuning vanuit het Jeugdteam niet voldoende is ondersteuning bij andere partners ingekocht. Het Jeugdteam kan samen met jou deze aanvragen. 

Partners van het Jeugdteam zijn: 

Jouw GGD

Jouw GGD. Alles over gezondheid, relaties, seks, alcohol en drugs 

Centrum Jong

Het Centrum Jong is dé plek in de Zaanstreek waar ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals terecht kunnen met al hun vragen over opvoeden en opgroeien. Het Centrum Jong is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in de Zaanstreek.

Huisartsen

Je huisarts kan je helpen met het doorverwijzen naar het Jeugdteam of naar specialistische hulp.