Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Verwijsindex: MULTIsignaal Regio Amsterdam

Kinderen en jongeren hebben in hun leven te maken met professionals. Denk aan de leraren op school, de huisarts of een jongerenwerker. Niet altijd kennen zij elkaar. De verwijsindex zorgt ervoor dat deze professionals elkaar kunnen vinden als dat nodig is. Ze kunnen dan met elkaar overleggen en werken niet langs elkaar heen.

In de regio Amsterdam heet de verwijsindex: MULTIsignaal Regio Amsterdam. De verwijsindex is er voor professionals die betrokken zijn bij kinderen en jongeren van 0-23 jaar. In de verwijsindex komen alleen de naam en BSN van het kind of de jongere te staan, verder geen informatie over wat er aan de hand is.