Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Over ons

Jeugdteam jeugd

Opgroeien gaat meestal vanzelf. Maar het kan af en toe ook lastig zijn of je hebt vragen. Over de ontwikkeling of gedrag van je kind. Het is normaal als je vragen hebt of zorgen. Praat erover. Met familie of vrienden en als zij je niet kunnen helpen, met de huisarts of leraar. Trek tijdig aan de bel om te voorkomen dat problemen groter worden of de situatie uit de hand loopt.

Voor advies, ondersteuning, een cursus en informatie over gezondheid, opvoeden en opgroeien kun je altijd terecht bij het Centrum Jong in Oostzaan en het Centrum Jong in Wormerland en het Jeugdteam Oostzaan Wormerland.

Het Jeugdteam Oostzaan Wormerland biedt ondersteuning als het gaat om een gedrags- of emotioneel probleem, bij een verstandelijke beperking en/of ondersteuning bij de opvoeding, bij problemen rondom de omgang met kinderen na en tijdens een echtscheiding, bij vragen over pgb of bij ernstige opvoedproblemen. Vaak is er sprake van een samenloop van meerdere problemen tegelijk, zoals agressief gedrag in combinatie met schoolverzuim.