Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Specialistische jeugdhulp

Soms is het nodig om verder te kijken dan hulp voor je kind. Thuis kan er – hoeft niet- meer aan de hand zijn. Denk aan onrust in het gezin, schulden, werk- of woonproblemen, of psychische problemen van gezinsleden. Als die er zijn, dan zoek je samen met de jeugdhulpverlener naar passende oplossingen. Daarbij kijk je naar wat je als gezin zelf kan doen en de steun die je vanuit je omgeving kunt krijgen, bijvoorbeeld van buren, vrienden en familie.  Wat je wilt bereiken schrijf je op in het (perspectief)plan.

Op de Beschikbaarheidswijzer kun je de verschillende organisaties die specialistische ondersteuning bieden bekijken.

Het filmpje hieronder legt uit hoe Jeugdhulp werkt.