Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Opening Anjerperkje tijdens Nationale Veteranendag

Gepubliceerd:
Anjerperkje en veteranenmonument Oostzaan
Vandaag is het de Nationale Veteranendag gevierd. Ook in Oostzaan werd hier aandacht aan besteed.

Tijdens de ceremonie is officieel het nieuwe anjerperkje geopend Daarnaast zijn er vier linten, met de namen van overleden veteranen, in de speciale herdenkingsboom gehangen. Deze symbolische daad herinnert ons eraan dat hun moed en offers nooit vergeten zullen worden.

Burgemeester Polak en wethouder Dral waren hierbij aanwezig.

Burgemeester Polak: "Het was een mooie en waardige bijeenkomst waar we onze dank en respect hebben betuigd aan de veteranen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid.”

We willen het veteranencomité Oostzaan hartelijk danken voor deze gedenkwaardige herdenking. 

Met dank aan Merel Kan voor de foto

Tijdens de ceremonie is officieel het nieuwe anjerperkje geopend Daarnaast zijn er vier linten, met de namen van overleden veteranen, in de speciale herdenkingsboom gehangen.