Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Energietoeslag lage inkomens

Vanaf 31 januari kunnen inwoners met een laag inkomen een energietoeslag aanvragen van € 1.300. Met dit extra geld ondersteunen we deze huishoudens bij het betalen van hun energierekening. 

 • Heeft u een bijstandsuitkering en de energietoeslag in 2022 ontvangen? Dan heeft u de energietoeslag in december 2023 automatisch op uw rekening ontvangen. 
 • Heeft u in 2022 de energietoeslag ontvangen en voldoet uw inkomen in 2023 nog steeds aan de inkomensgrens van maximaal 120% van de bijstandsnorm? Dan ontvangt ook u de energietoeslag 2023 automatisch. De toeslag staat 31 januari 2024 op uw rekening.

Denkt u dat u recht heeft op de energietoeslag 2023 en wilt u een aanvraag doen? Dat kan tot en met 31 augustus 2024 via het digitale aanvraagformulier. 

U kunt één keer energietoeslag per huishouden ontvangen. U voert samen een huishouden als u op hetzelfde huisadres in Oostzaan woont en de vaste lasten en de dagelijkse kosten van het bestaan samen deelt. Alleenstaanden worden ook als huishouden gezien. 

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Oostzaan als u:

 • 21 jaar of ouder bent.
 • in de gemeente Oostzaan woont.
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning hebt;
 • een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de voor uw situatie geldende norm in de maand oktober 2023. Als u wisselende inkomsten heeft, beoordelen wij de inkomsten vanaf augustus tot en met oktober 2023. 

U hebt geen recht op de energietoeslag als u:

 • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen);
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres hebt

Studenten

Studenten kunnen via DUO in aanmerking komen voor de energietoeslag: zie duo.nl/particulier/tegemoetkoming-energiekosten.jsp

Studenten kunnen energiekosten via DUO aanvragen als ze voldoen aan de voorwaarden van 1 van de volgende situaties:

 • Je had op 1 oktober 2023 een beurs voor uitwonenden én
 • Je had op 1 oktober 2023 een aanvullende beurs van meer dan € 0,-.

Óf

 • Je had op 1 oktober 2023 geen recht meer op een prestatiebeurs (basisbeurs en aanvullende beurs) én
 • Je had in de laatste maand van uw prestatiebeurs een aanvullende beurs van meer dan dan € 0,- én
 • Je had in oktober 2023 een lening bij DUO van meer dan € 0,- (het levenlanglerenkrediet of alleen collegegeldkrediet geeft geen recht op de tegemoetkoming).

Wie hebben de energietoeslag automatisch ontvangen:

 • Huishoudens die een uitkering van de gemeente krijgen.
 • Huishoudens die gebruikmaken van bijzondere bijstand of regelingen voor minima.
 • Huishoudens in een traject voor schuldhulpverlening met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum.
 • Huishoudens die Aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
 • Huishoudens die in 2022 de energietoeslag kregen en nog steeds voldoen aan de voorwaarden.

Dat is afhankelijk van uw situatie in de drie maanden voorafgaand aan de aanvraag.

120% van de bijstandsnorm (met vakantiegeld) is netto per maand niet meer dan:

Netto maandinkomen (inclusief vakantietoeslag)                Leefvorm
€ 1.459,94 U bent een alleenstaande tussen de 21 jaar en de pensioenleeftijd
€ 1.459,94 U bent een alleenstaande ouder tussen de 21 jaar en de pensioenleeftijd 
2.085,62 U bent gehuwd of samenwonend tussen de 21 jaar en de pensioenleeftijd 
1.629,19 U bent alleenstaand en gepensioneerd 
2.212,32 U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd

 • Kopie of scan van een geldig identiteitsbewijs van uzelf en (als u een partner heeft) van uw partner. Let op dit moet een ID-kaart of paspoort zijn, geen rijbewijs.  Op de website van Rijksoverheid vindt u informatie hoe u met de KopieID-app een veilige kopie maakt van uw identiteitsbewijs;
 • Bankafschrift of een kopie van de bankpas waarop uw rekeningnummer en naam te zien zijn;
 • Informatie over uw inkomen
  • Heeft u een vast inkomen? Stuur dan een kopie mee van de loonstrook van oktober 2023. 
  • Heeft u wisselende inkomsten? Stuur dan een overzicht van uw inkomen van de maanden augustus, september en oktober 2023. 
  • Bent u of eventueel uw partner zelfstandige met een eigen onderneming? Lever dan het jaarverslag 2022 en de meest recente BTW aangifte.
  • Heeft u overige inkomsten? Stuur ons dan uw bankafschriften van de laatste 3 maanden.

Let op: U kunt één keer energietoeslag per huishouden ontvangen. Vul alleen het formulier in als u voldoet aan de eisen. Verzamel voordat u begint met invullen eerst alle bewijsstukken: ID-bewijzen, bankafschriften of kopie van uw bankpas en informatie over uw en uw partners inkomen. 

Hoe werkt het?

 1. U vult de vragen naar waarheid in.
 2. U levert kopieën, scans of screenshots van alle bewijsstukken in. Die kunt u uploaden. Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. De gemeente bewaart uw gegevens en bewijsstukken in een dossier.
 3. U ondertekent dit aanvraagformulier met uw DigiD. Hebt u een partner? Met het invullen van dit formulier verklaart ook uw partner akkoord te zijn. 

 

Vul hier het aanvraagformulier in.

Heeft u een digitale aanvraag gedaan en voldoet u aan de eisen? We proberen de energietoeslag uiterlijk 8 weken na uw aanvraag over te maken. Vanwege drukte kan het helaas langer duren.

Heeft u verder nog vragen over de aanvraag van energietoeslag? Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen. Zit uw vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op.

Ik heb geen uitkering meer, maar toch € 1300 ontvangen. Klopt dat?
Had u op 1 oktober 2023 wel een uitkering, maar daarna niet meer? Dan hebt u toch recht op de energietoeslag van € 1300.

Ik heb alleen een postadres. Heb ik recht op de energietoeslag?
Nee, als u alleen een postadres hebt dan hebt u geen recht op de energietoeslag.

Ik ga in de rest van het jaar meer verdienen. Moet ik de energietoeslag dan straks terugbetalen?
Nee, we kijken alleen naar de situatie in oktober 2023 en bij wisselende inkomsten de drie maanden voorafgaand aan de aanvraag. 

Ik heb de energietoeslag ontvangen. Moet ik deze opgeven als inkomen naast mijn uitkering?
Nee, de eenmalige energietoeslag is een gift. Er wordt niet gekort op uw bijstandsuitkering.

Moet ik de energietoeslag opgeven als inkomsten bij de Belastingdienst?
Nee, de energietoeslag valt onder de bijzondere bijstand. U hoeft er geen belasting over te betalen. Het is een eenmalige, onbelastbare uitkering.

Heeft de energietoeslag invloed op mijn zorg- of huurtoeslag?
Nee, de energietoeslag heeft geen gevolgen voor andere toeslagen.

Ik heb mijn jaarafrekening van de energieleverancier ontvangen en geld teruggekregen. Heb ik recht op energietoeslag?
Ja, ook als u geld heeft teruggekregen, heeft u recht op de energietoeslag.

Hulp nodig bij geldzaken?
Hebt u moeite om uw rekeningen te betalen? Of hebt u schulden? We kunnen u helpen! Neem contact met ons op, kijk op onze webpagina hulp bij schulden of stuur uw vraag per mail naar schuldhulp@over-gemeenten.nl.

Hoe werkt het digitaal aanvragen?

 1. U vult de vragen naar waarheid in.
 2. U levert kopieën, scans of screenshots van alle bewijsstukken in. Die kunt u uploaden. Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. De gemeente bewaart je gegevens en bewijsstukken in een dossier.
 3. U ondertekent dit aanvraagformulier met uw DigiD. Hebt u een partner*)? Met het invullen van het aanvraagformulier verklaart ook uw partner akkoord te zijn.  

*) U bent partners als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent;
 • of op hetzelfde adres woont en:
  - samen een huishouden hebt;
  - ex-echtgenoten of ex-partners bent;
  - samen een kind hebt;
  - u het kind van uw partner hebt erkend of uw partner uw kind heeft erkend;
  - of ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Wanneer krijg ik bericht?
Als u het aanvraagformulier volledig hebt ingevuld, krijgt u zo snel mogelijk bericht of u recht hebt op de energietoeslag. Misschien vragen we u om extra informatie. We proberen uw aanvraag zo snel mogelijk te behandelen, uiterlijk binnen 8 weken.

Lukt het niet om een digitale aanvraag te doen?
Dan kunt u gebruikmaken van het gratis inloopspreekuur van Het Sociaal Team Oostzaan. Zij kunnen u helpen met de digitale aanvraag. Het inloopspreekuur is open op dinsdag van 9.30 - 12.00 uur. 

 • Locatie: Sociaal Plein, Kerkbuurt 4 in Oostzaan.
 • Bellen kan op dinsdag van 9.30 - 12.00 uur naar 06- 5009 8574 
 • Mailen kan naar sociaalteam@oostzaan.nl

Informatie over andere dienstverlening
Voor vragen of problemen op sociaaljuridisch gebied kunt u terecht bij onze sociaal raadslieden. Het inloopspreekuur van de sociaal raadslieden is iedere woensdagochtend van 9:30 tot 11:30 uur op het Sociaal Plein in de Kunstgreep. Meer informatie via 075 206 0011 of info@desmd.nl

Praktische tips om uw woning te verduurzamen vindt u op deze pagina op onze website. Meer inspiratie vindt u op onze duurzaamheidspagina.  

Een energiecoach kan u ook helpen met geld besparen. Deze coach komt bij u thuis langs. Na het huisbezoek krijgt u persoonlijke tips om thuis simpele dingen te veranderen. Zo kan het helpen om tochtstrippen of ledverlichting te nemen of slimmer om te gaan met de thermostaat.

Vraag de gratis energiecoach aan bij WelzijnWonenPlus: energiecoachoostzaan@welzijnwonenplus.nl.

Elke maandag van 14.00 – 16.30 uur is er een inloopspreekuur ‘Energiecoaches’ op het Sociaal Plein in het gemeentehuis. 

Het Tijdelijk Noodfonds Energie is er voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening. Het Noodfonds helpt om energieschulden te voorkomen en geeft steun bij een deel van de energierekening. Misschien kunt u steun krijgen uit het Tijdelijk Noodfonds Energie. U kunt tot en met 31 maart 2024 een aanvraag indienen. De steun van het Noodfonds wordt verrekend via de energieleverancier. Uw energieleverancier verlaagt een deel van de energierekening voor een periode van zes maanden. Lees hier meer of ga naar noodfondsenergie.nl.