Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Stop met die plastic PeukMeuk!

Gepubliceerd:
vrijwilligers met grote vuilniszak met geraapte sigarettenpeuken
De laatste jaren zien we een sterke vermindering van het aantal plastic tasjes, plastic flesjes en blikjes in de openbare ruimte. Wat nu de boventoon voert zijn de grote aantallen sigarettenpeuken

Waarom gooien rokers de peuken zomaar op straat of in de natuur? 

Het is puur menselijk gedrag en in Nederland ook breed sociaal geaccepteerd, stellen onderzoekers (Dannenburg & Waldschlager, 2021) van CE Delft in een studie over het weggooien van sigaretten. ‘Deze gewoonte wordt in stand gehouden omdat ‘iedereen het doet’. Daarnaast blijkt ook dat veel rokers peuken niet beschouwen als zwerfafval’.

Uit eerder onderzoek blijkt ook dat de meeste rokers niet op de hoogte zijn van de schadelijke gevolgen van de filters die op straat en in de natuur terecht komen. Zij denken dat peuken (waar het filter nog in zit) biologisch afbreekbaar zijn.

Wat zijn eigenlijk de gevolgen van filters in het milieu? 

Sigarettenpeuken met filter zorgen op twee manieren voor schade aan het milieu en de natuur: aan de ene kant zijn giftige stoffen aanwezig in de peuk (al dan niet met filter). Aan de andere kant bestaan de filters uit plastic. Giftige stoffen in peukenafval leidt tot schade aan waterleven, landdieren en gewassen. Een groot deel van sigarettenpeuken komt terecht in het water. 

  • Een peuk bevat schadelijke stoffen zoals zware metalen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) en nicotine. 
  • Eén peuk bevat voldoende verontreinigende stoffen om tot 1.000 liter water te vervuilen.      

Dergelijke stoffen zijn schadelijk en zelfs dodelijk voor vissen. Mensen kunnen het binnen krijgen als zij deze vissen eten. Ook landdieren ondervinden schade van sigarettenfilters. De giftige stoffen die in het water terechtkomen worden gedronken door bijvoorbeeld muizen, slakken en insecten, waardoor zij bijvoorbeeld DNA-schade en schade aan het centraal zenuwstelsel ondervinden. 

Een sigarettenfilter geeft per dag ongeveer 100 microplastische vezels af. Jaarlijks komt er circa 300.000 ton microplastische vezels op deze manier in water. 

Tests hebben laten zien dat het materiaal (celluloseacetaat) niet biologisch afbreekt. Deze microplastics blijven daardoor voorgoed in het milieu. Deze microplastics zijn niet met het blote oog te zien, maar vergaan nooit en richten blijvend schade aan! 

Vandaar dat we iedereen willen vragen om sigarettenpeuken niet meer op straat te gooien!

Kijk voor meer informatie op plasticpeukencollectief.nl