Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Gemeente Oostzaan start pilot subsidieregeling doorstroming ouderen

Gepubliceerd:
ouder stel ondertekent document
Om de doorstroming op de woningmarkt te stimuleren start gemeente Oostzaan met een pilot van de Subsidieregeling Doorstroming Senioren Oostzaan. Deze nieuwe subsidieregeling wordt bij wijze van proef ingesteld om lokale senioren te stimuleren binnen het huurbestand van de Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting (WOV) te verhuizen. Het subsidieplafond is vastgesteld op 5.000 euro. De regeling is van kracht voor de duur van 1 jaar, als experiment.

De krapte op de woningmarkt is groot. Gemeente Oostzaan is al aangesloten bij de Subsidieregeling Doorstroming Senioren Zaanstreek-Waterland, maar deze regeling geldt niet voor de huurders van de WOV. Daarom gaat het college nu proberen of een lokale subsidieregeling de doorstroom voor huurders van de WOV kan bevorderen. Doel van de regeling is dat senioren tegemoet worden gekomen bij een verhuizing naar een andere woning, waardoor grotere gezinswoningen vrijkomen voor andere inwoners, en de senioren geschikte, nieuwere woningen kunnen krijgen. 

Wethouder Rosemarijn Dral: “De pilot is bedoeld om te kijken of een dergelijke maatregel de doorstroming kan stimuleren. Het is een relatief kleine stap, maar alle beetjes op de woningmarkt helpen. Als de proef succesvol blijkt zal het college bekijken of de regeling doorgezet of uitgebreid kan worden.”  

Aanvragen
Huurders die in aanmerking willen komen voor de regeling kunnen deze binnenkort aanvragen via de website van gemeente Oostzaan.