Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Project Molenbuurt

De drie watermolens Waker, Slaper en Dromer zorgden tot begin vorige eeuw dat de polder Oostzaan droog bleef. Bij de bouw van de Molenbuurt rond 1980, zijn drie straten vernoemd naar deze molens. Deze straten zijn ondertussen aan groot onderhoud toe. Dit staat gepland in 2023 tot en met 2025.

De netbeheerder Liander heeft in 2023 alle elektriciteitskabels in de Molenbuurt vervangen voor nieuwe kabels met meer capaciteit. Na dit werk gaat de gemeente Oostzaan aan de slag met het vervangen van het riool in 2024 en met de ophoging en de herinrichting van de openbare ruimte in 2025.

Hieronder worden tijdens het project alle tekeningen, planningen, bewonersbrieven en andere projectdocumenten aangevuld. Bent u op zoek naar de nieuwsbrief of wilt u zich daarvoor aanmelden? Kijk dan rechts bij 'Hoe kan ik op de hoogte blijven?'

 

 

Hieronder een inschatting wanneer de werkzaamheden plaatsvinden.

 • September 2022: start werkzaamheden vervangen elektrakabels, Liander
 • November 2023: start aanbestedingsprocedure rioolwerk
 • December 2023: opdrachtverlening aannemer en voorbereidingen riool
 • Februari 2024: start werkzaamheden vervangen riool
 • April 2024: start ontwerpfase herinrichting
 • September 2024: definitief ontwerp akkoord college B&W
 • Oktober 2024: start aanbestedingsprocedure herinrichting
 • December 2024: opdrachtverlening aannemer en voorbereidingen herinrichting
 • Februari 2025: start werkzaamheden herinrichting
 • Oktober 2025: start groenwerk 
 • December 2025: herinrichting Molenbuurt gereed

Deze planning houden we actueel en wordt daarom aangepast aan evt. omstandigheden.

Hieronder een overzicht van de werkzaamheden en de overlast die dit veroorzaakt:

 • In het najaar van 2022 startte netbeheerder Liander met het vervangen van de elektrakabels. Alle huishoudens en lantaarnpalen worden overgezet van de oude op de nieuwe kabels. Daarna wordt ook de oude kabel nog verwijderd. Door de onderschatte complexiteit en een aantal tegenslagen duurt dit werk langer dan verwacht, vermoedelijk nog tot en met november 2023.
 • In het voorjaar van 2024, als de werkzaamheden van Liander volledig gereed zijn, gaat de gemeente starten met het vervangen van het riool. Bewoners worden hiervan op de hoogte gehouden met brieven, via deze website en met een speciale app.
 • Nadat de grond boven het riool enige maanden weer is ingeklonken gaan we aan de slag met de herinrichting. Samen met bewoners wordt een nieuw ontwerp gemaakt van de openbare ruimte. Zij krijgen hiervan nog veelvuldig informatie en een uitnodiging om mee te denken. Vermoedelijk zal de uitvoering hiervan starten eind 2024 of begin 2025.
 • Direct aanwonenden kunnen op sommige momenten niet met hun auto hun woning bereiken. Zij worden door informatiebrieven of op een persoonlijke manier op de hoogte gehouden.
 • De werkzaamheden kunnen overlast veroorzaken in de vorm van geluid, trillingen en stof. Ook zullen de parkeerplaatsen niet altijd beschikbaar zijn.
 • Het kan voorkomen dat het trottoir een stukje omhoog gaat. Wanneer u als bewoner van het projectgebied de voor-, achter of zijtuin gaat herstraten of ophogen, houd u hier dan rekening mee. Indien een hoogteverschil ontstaat zullen wij uw toegangspad op een veilige manier laten aansluiten op het trottoir.

Voor vragen over het vervangen van het riool en de herinrichting, kunt u contact opnemen met projectleider Wim Wilms, te bereiken via telefoonnummer 075 651 21 00 of door een e-mail te sturen naar molenbuurt@oostzaan.nl .

Wij houden u op de hoogte via brieven en andere kanalen. In de toekomst kunt u zich aanmelden voor de bouwapp. Dit komt te staan onder het kopje bij 'Hoe kan ik op de hoogte blijven?'

Wij houden u op de hoogte via brieven en andere kanalen. In de toekomst kunt u zich aanmelden voor de bouwapp.