Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Gereedmelding

Met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) verbetert de bouwkwaliteit en is er meer controle tijdens de bouw. Een kwaliteitsborger - een onafhankelijke controleur - kijkt tijdens het hele proces mee en controleert of het gebouw aan de technische bouwregels voldoet. Is alles klaar en is er gebouwd zoals het hoort? Dan stelt de kwaliteitsborger een verklaring op. Vervolgens moet u een gereedmelding doen bij de gemeente.

Onder de Wkb is een kwaliteitsborger verplicht. Deze onafhankelijke controleur beoordeelt voor de bouw begint of het bouwplan in orde is. Hij of zij legt vast wat de bouwrisico’s zijn van uw plannen. Hierbij moet de kwaliteitsborger rekening houden met risico’s vanuit de omgeving. Denk aan een zachte bodem waardoor er extra aandacht nodig is voor de fundering. Ook regelt hij of zij een borgingsplan. Hierin staat wat er moet gebeuren zodat het gebouw uiteindelijk aan alle technische bouwregels voldoet. Vervolgens controleert de kwaliteitsborger de aannemer op de bouwplaats.

Is het gebouw klaar voor oplevering? Dan ontvangt u van de aannemer en de kwaliteitsborger informatie waarmee u een gereedmelding moet doen bij de gemeente. Zo geeft u de gemeente inzicht in de bouwactiviteiten. Is er later toch iets niet in orde, dan kan deze informatie belangrijk zijn. 

 • De aannemer geeft u de benodigde documenten voor:
  • Het consumentendossier, ook wel het opleverdossier genoemd
  • De gereedmelding, waarin een beschrijving staat wat er precies gebouwd is en welke maatregelen er genomen zijn om risico’s vanuit de omgeving te beperken
 • De kwaliteitsborger geeft u een verklaring waarin staat:
  • Met welk systeem hij/zij de controle heeft gedaan
  • Dat hij/zij dit systeem mag gebruiken
  • Dat hij/zij de controles op de juiste manier heeft uitgevoerd
  • Dat hij/zij vindt dat het bouwwerk voldoet aan de bouwtechnische voorschriften

U doet de gereedmelding via Omgevingsloket.nl, uiterlijk twee weken voordat het gebouw gebruikt gaat worden. Let op: zonder gereedmelding mag het gebouw niet worden gebruikt.