Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Vrijwilligerswerk

Vrije tijd over? Wilt u iets nuttigs doen? Iets voor anderen betekenen, sociale contacten opdoen, een gat op uw CV voorkomen of uw kennis en ervaring overbrengen? Word vrijwilliger!

De gemeente Oostzaan is van mening dat vrijwilligers onmisbaar zijn voor onze samenleving. Zonder inzet van vrijwilligers zou er in Oostzaan veel minder tot stand komen: worden er veel minder activiteiten voor kinderen georganiseerd, zijn er minder mensen die bij ouderen op bezoek gaan, zouden maatjesprojecten meer moeite hebben te kunnen blijven bestaan en ga zo maar door.

Wij zijn trots dat we zoveel inwoners hebben die met hart en ziel zich als vrijwilliger in willen zetten. Dank daarvoor.

Interesse in vrijwilligerswerk? U kunt zich aanmelden via de website van WelzijnWonenPlus, www.welzijnwonenplus.nl 

Vrijwilligers lopen, zoals iedereen, risico's tijdens hun werkzaamheden. De gemeente vindt dat vrijwilligers en hun organisaties hun werk moeten kunnen doen zonder dat zij in de problemen komen als er fouten worden gemaakt of ongelukken gebeuren. Of als zij schade veroorzaken of zelf schade lijden. Of het nu om materiële-, of letselschade gaat. Vrijwilligers en hun organisatie kunnen terugvallen op de collectieve verzekering van de gemeente.

Voor wie is deze verzekering?

De vrijwilligersverzekering is bedoeld voor alle personen die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verrichten voor anderen en/of de samenleving, waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Al deze vrijwilligers zijn automatisch door de gemeente verzekerd. Ongeacht hun leeftijd. De verzekering geldt ook bij eenmalige activiteiten en bij kerkelijke- en buurtactiviteiten.

Geldt deze verzekering ook voor mantelzorgers?

Mantelzorgers zijn ook verzekerd voor de ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers. Hieronder vallen ook de extra medische kostendekking en de acute huishoudelijke hulp. Mantelzorgers kunnen echter geen beroep doen op de aansprakelijkheidsverzekering.

Voor het claimen van schade kunt u het schadeformulier invullen en mailen naar verzekeringen@over-gemeenten.