Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Samen voor elkaar

In Oostzaan zijn we al langer op weg om de gezondheid van inwoners integraal te benaderen. Dit staat goed beschreven in het integraal beleidskader sociaal domein dat begin 2023 is vastgesteld. Voor het eerst heeft gemeente Oostzaan één integraal meerjarenbeleidskader: Samen voor elkaar, koers sociaal domein 2023-2026.

Samenhang is namelijk belangrijk, omdat problemen (ongemerkt) in elkaar kunnen overlopen. Het belang van een integrale aanpak op gezondheid is daarom groot en het integrale beleidskader biedt gemeente Oostzaan de kans om verdere stappen te zetten in de ambitie voor een gezonde en actieve samenleving. 

Infographic visie sociaal domein OVER-gemeenten - Oostzaan